Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Aichi / Trường Chuyên môn (愛知県 / 専門学校)

Trường chuyên môn thiết kế Nagoya

専門学校 名古屋デザイナー学院

Address 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄5-1-3
TEL(JAPAN)
E-mail n-designer@nag.ac.jp
URL http://www.n-designer.net/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Visual Design Graphic Design Course Department of Advertising Design Coed buổi trưa 2 năm
POP · Department of package Coed buổi trưa 2 năm
Edit · BOOK Design Major Coed buổi trưa 2 năm
Web Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Illustration Course Major commercial illustration Coed buổi trưa 2 năm
Major commercial character Coed buổi trưa 2 năm
Course books Coed buổi trưa 2 năm
Department of cartoon animation Cartoon Course Cartoonist major Coed buổi trưa 2 năm
Manga major Coed buổi trưa 2 năm
Manga drawing major Coed buổi trưa 2 năm
Comic illustration course Coed buổi trưa 2 năm
Animation course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Game · CG CG Creator Course 3DCG major Coed buổi trưa 2 năm
CG image majors Coed buổi trưa 2 năm
Game Design Major game planner Coed buổi trưa 2 năm
Character designer major Coed buổi trưa 2 năm
Game graphics course Game CG major Coed buổi trưa 2 năm
Digital illustrations major Coed buổi trưa 2 năm
Department of Interior Design Interior Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Shop Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Interior Coordination Course Coed buổi trưa 2 năm
Display Lighting Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Product Design Product design course Coed buổi trưa 2 năm
Design business project course Coed buổi trưa 2 năm
Goods Specialist course Coed buổi trưa 2 năm
Fashion Design Fashion planner course Coed buổi trưa 2 năm
Fashion Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Stylist course Coed buổi trưa 2 năm
Fashion sales course Coed buổi trưa 2 năm
Produce shop course Coed buổi trưa 2 năm
Makeup Department Make-Up Art Course Media make major Coed buổi trưa 2 năm
Stage Makeup major Coed buổi trưa 2 năm
Special make-up course Coed buổi trưa 2 năm
Hair Make nail course Coed buổi trưa 2 năm
Research Department Visual Design Course Coed buổi trưa 1 năm
Manga and Animation Coed buổi trưa 1 năm
Game and CG Coed buổi trưa 1 năm
Interior Design Course Coed buổi trưa 1 năm
Product design course Coed buổi trưa 1 năm
Fashion Design Course Coed buổi trưa 1 năm
Make-up course Coed buổi trưa 1 năm

pagetop