Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Trường Chuyên môn (大阪府 / 専門学校)

Trường chuyên môn y tế Osaka

大阪医専

Address 〒531-0076大阪府大阪市北区大淀中1-10-3
TEL(JAPAN)
E-mail nyugaku@osaka.isen.ac.jp
URL http://www.isen.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Clinical Studies Department of Paramedic Coed buổi trưa 3 năm
Coed đêm 3 năm
Department of Clinical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 4 năm
Clinical Engineering Coed buổi trưa 1 năm
Faculty of Nursing Advance child care Coed buổi trưa 4 năm
Business nursing Coed buổi trưa 3 năm
Advance nursing Coed buổi trưa 4 năm
Medical Information Depertment Department of Information Management practice Coed buổi trưa 3 năm
Coed đêm 3 năm
Department of Medical Secretary Coed buổi trưa 2 năm
Coed đêm 2 năm
Therapy department Department of Physical Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 4 năm
Department of Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 4 năm
Department of Speech-Language-Hearing Coed buổi trưa 2 năm
Coed đêm 3 năm
Department of Speech, visual function Coed đêm 4 năm
Faculty of Sports Department of Sports Trainer Coed buổi trưa 3 năm
Department of Athletic Trainer Coed buổi trưa 3 năm
Oriental Medicine Faculty Department of Acupuncture Coed buổi trưa 3 năm
Coed đêm 3 năm
Department of Judo Therapy Coed buổi trưa 3 năm
Coed đêm 3 năm
Faculty of Welfare Department of Care Coed buổi trưa 2 năm
Department of Mental Health and Welfare Coed buổi trưa 1 năm
Coed đêm 2 năm

pagetop