Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Trường Chuyên môn (大阪府 / 専門学校)

Trường chuyên môn thông tin Osaka

大阪情報専門学校

Address 〒537-0022大阪府大阪市東成区中本1-5-21
TEL(JAPAN)
E-mail ocs@ocs.ac.jp
URL http://www.ocs.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Together learn University Department University System major Coed buổi trưa 4 năm
University game major Coed buổi trưa 4 năm
University business majors Coed buổi trưa 4 năm
Medical Information Medical System Coed buổi trưa 3 năm
Department of software development Dept. Coed buổi trưa 3 năm
Department of Network Coed buổi trưa 3 năm
Department of Game Creation Coed buổi trưa 3 năm
Department of software production Major program Coed buổi trưa 2 năm
Major game program Coed buổi trưa 2 năm
Department of computer application Department of Business Coed buổi trưa 2 năm
Department of Medical Affairs Coed buổi trưa 2 năm
Accounting office majors Coed buổi trưa 2 năm
IT department license Career Systems Coed buổi trưa 1 năm
Department of Business Career Coed buổi trưa 1 năm

pagetop