Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Trường Chuyên môn (大阪府 / 専門学校)

Trường chuyên môn khoa học máy tính Osaka

大阪情報コンピュータ専門学校

Address 〒543-0001大阪府大阪市天王寺区上本町6-8-4
TEL(JAPAN)
E-mail info@oic.ac.jp
URL http://www.oic.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
information processing & IT Major IT Specialist Coed buổi trưa 4 năm
Department of Network Security Coed buổi trưa 4 năm
Department of Systems Engineer Coed buổi trưa 3 năm
Graduate Network Engineer Coed buổi trưa 3 năm
Department of Web engineers Coed buổi trưa 3 năm
Technical Course Coed buổi trưa 2 năm
Network Systems Course Coed buổi trưa 2 năm
Game system Major game planner Coed buổi trưa 4 năm
Major game programmer Coed buổi trưa 4 năm
Department of Game Designer Coed buổi trưa 4 năm
Department of Game Creator PG Coed buổi trưa 3 năm
CG Coed buổi trưa 3 năm
Game program course Coed buổi trưa 2 năm
CG Game Design Course Coed buổi trưa 2 năm
CG · video and animation system Department of CG video creators Coed buổi trưa 4 năm
Major CG Creator Coed buổi trưa 3 năm
CG video course Coed buổi trưa 2 năm
CG animation course Coed buổi trưa 2 năm
Design · Web-based Department of Art Director Coed buổi trưa 3 năm
Graphic Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Web Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Cartoon illustration course Coed buổi trưa 2 năm
Business system IT Business Course Coed buổi trưa 2 năm
OA computer course Coed buổi trưa 2 năm
IT-based information processing and social human target college students, college students IT Systems Engineer course Coed buổi trưa 2 năm
IT Network Engineer Course Coed buổi trưa 2 năm

pagetop