Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Trường Chuyên môn (大阪府 / 専門学校)

Trường chuyên môn School of Music Osaka

大阪スクールオブミュージック専門学校

Address 〒550-0013大阪府大阪市西区新町1-18-22
TEL(JAPAN) 0120-121-806
E-mail osminfo@osm.ac.jp
URL http://www.osm.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Professional Musician Vocal world  Vocal solo Coed buổi trưa 2 năm
Vocal band Coed buổi trưa 2 năm
Singer and songwriter Coed buổi trưa 2 năm
Musical Instrument & Vocal Coed buổi trưa 2 năm
Vocal unit Coed buổi trưa 2 năm
Vocal & dance Coed buổi trưa 2 năm
Guitar World Guitar Technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Based World Based technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Drum World Drum Techniques Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Keyboard World Keyboard technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician Coed buổi trưa 2 năm
World Wind Brass Coed buổi trưa 2 năm
Woodwind Coed buổi trưa 2 năm
Percussion Coed buổi trưa 2 năm
Trainer Band Coed buổi trưa 2 năm
College Music Department World music creator Sound creator Coed buổi trưa 3 năm
Music producer Coed buổi trưa 3 năm
Recording Engineer Coed buổi trưa 3 năm
Lyricist debut Coed buổi trưa 3 năm
Composer debut Coed buổi trưa 3 năm
Arranger debut Coed buổi trưa 3 năm
Composer and musician Coed buổi trưa 3 năm
World filmmaking Film director Coed buổi trưa 3 năm
Film drama production Coed buổi trưa 3 năm
Film producer Coed buổi trưa 3 năm
Film editing Coed buổi trưa 3 năm
Camera lighting Coed buổi trưa 3 năm
TV writer Scenario Coed buổi trưa 3 năm
Media World movie Advertising distribution Coed buổi trưa 3 năm
Movie writer Coed buổi trưa 3 năm
Industrial Music World concert Engineer PA Coed buổi trưa 2 năm
Concert lighting Coed buổi trưa 2 năm
Stage art designer Coed buổi trưa 2 năm
Stage Director/ Production Coed buổi trưa 2 năm
Concert Planning and Production Coed buổi trưa 2 năm
Live House Staff Coed buổi trưa 2 năm
Media World Director of TV Production Coed buổi trưa 2 năm
TV production lighting Coed buổi trưa 2 năm
Speech and audio production, TV Coed buổi trưa 2 năm
TV cameraman and video production Coed buổi trưa 2 năm
TV production designer and art Coed buổi trưa 2 năm
Radio production/Web broadcast technology Coed buổi trưa 2 năm
Director of Radio Production Coed buổi trưa 2 năm
Music video production Coed buổi trưa 2 năm
Promotional video production Coed buổi trưa 2 năm
Web video planning and production Coed buổi trưa 2 năm
Business World music Manager Coed buổi trưa 2 năm
Artiste Promoter Coed buổi trưa 2 năm
Fan Club Staff Coed buổi trưa 2 năm

pagetop