Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Trường Chuyên môn (大阪府 / 専門学校)

Trường chuyên môn thiết kế Osaka

大阪デザイナー専門学校

Address 〒530-0003大阪府大阪市北区堂島2-3-20
TEL(JAPAN)
E-mail info@odc.ac.jp
URL http://www.odc.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Graphic Design Graphic Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Advertising Designer Coed buổi trưa 2 năm
Package Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Magazine Editing・Book designing Coed buổi trưa 2 năm
Graphic Art Course Coed buổi trưa 2 năm
Web Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Illustration Illustration Course Coed buổi trưa 2 năm
Artist Course Coed buổi trưa 2 năm
Character Illustration Coed buổi trưa 2 năm
Digital Illustration course Coed buổi trưa 2 năm
Illustrated book writer course Coed buổi trưa 2 năm
CG・Game Design course Game Illustration course Coed buổi trưa 2 năm
Game planner course Coed buổi trưa 2 năm
Game program course Coed buổi trưa 2 năm
Game Character Course Coed buổi trưa 2 năm
3DCG course Coed buổi trưa 2 năm
CG・VFX Course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Animation Animation・Directing course Coed buổi trưa 2 năm
Anime Character course Coed buổi trưa 2 năm
Animator Course Coed buổi trưa 2 năm
Anime Goods Planning course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Manga Comic production course Coed buổi trưa 2 năm
Department of comic illustration Comic illustration course Coed buổi trưa 2 năm
Figure Development Figure Fine Art course Coed buổi trưa 2 năm
Figure Production course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Interior Design Interior Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Shop Design Course Coed buổi trưa 2 năm
Home Designing course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Interior Coordination Interior Coordination Course Coed buổi trưa 2 năm
Shop display course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Product Design Industrial design course Coed buổi trưa 2 năm
Household good design course Coed buổi trưa 2 năm
Furniture design and producing course Coed buổi trưa 2 năm
Accessory design course Coed buổi trưa 2 năm
Toy design course Coed buổi trưa 2 năm
Fashion Design Stylist Course Coed buổi trưa 2 năm
Fashion planner course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Special Makeup Special make-up course Coed buổi trưa 2 năm
Special formative course Coed buổi trưa 2 năm

pagetop