Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Trường Chuyên môn (大阪府 / 専門学校)

Trường chuyên môn thông tin Design Art Ohara

大原情報デザインアート専門学校

Address 〒556-0011大阪府大阪市浪速区難波中1-6-2
TEL(JAPAN)
E-mail req-osaka@o-hara.ac.jp
URL http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Clerical civil servants IT and Civil Service Coed buổi trưa 2 năm
Information IT Network Specialist Course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 4 năm
IT Specialist Course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 4 năm
IT Specialist + smartphone app majors course Coed buổi trưa 2 năm
IT Specialist + web system Coed buổi trưa 2 năm
IT Management Coed buổi trưa 2 năm
IT Specialist + Cloud Coed buổi trưa 2 năm
IT License Course Coed buổi trưa 1 năm
IT and Civil Service Coed buổi trưa 2 năm
IT Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Creator system Game programmer course Coed buổi trưa 2 năm
Game Designer course Coed buổi trưa 2 năm
Game Produce Course Coed buổi trưa 2 năm
CG Creator Course Coed buổi trưa 2 năm
Graphic Designer Course Coed buổi trưa 2 năm
Web designer Course Coed buổi trưa 2 năm
Illustrator Course Coed buổi trưa 2 năm
Professional Creator Coed buổi trưa 3 năm
Creator Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Manga illustration system Comic illustration course Coed buổi trưa 2 năm
Course Cartoonist Coed buổi trưa 2 năm
Character Design Coed buổi trưa 2 năm
Animator Course Coed buổi trưa 2 năm
Manga and Illustration Professional Coed buổi trưa 3 năm
Manga Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor system Anime voice actor training course Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor talent and actors comprehensive training course Coed buổi trưa 2 năm
Game character voice actor training course Coed buổi trưa 2 năm
Voice Acting Narrator Coed buổi trưa 2 năm
Course to learn while working Information license Coed đêm 1 năm

pagetop