Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Trường Chuyên môn (大阪府 / 専門学校)

Trường chuyên môn luật kế toán Ohara Namba

大原簿記法律専門学校難波校

Address 〒556-0011大阪府大阪市浪速区難波中1-6-2
TEL(JAPAN)
E-mail req-osaka@o-hara.ac.jp
URL http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Public safety civil service system Police course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Firefighters Course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Challenge Course senior police officers, fire Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Rescue and Disaster Relief Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Maritime safety officer course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Prison officer, immigration control government and palace guards course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
SDF course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
General course civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Civil Service, Night course Coed đêm 1 năm
Clerical civil servants Senior civil servants and intermediate-level course Coed buổi trưa 2 năm
Beginner level course national civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Prefectural Office, Prefectural Office, etc. beginner level course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
City Hall, town hall, etc. beginner level course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Public Prosecutor's Office, court, tax office staff course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Deputy Director National Tax Course Coed buổi trưa 2 năm
School Administration and Police Administration Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
General course civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Private and civil service employment course Coed buổi trưa 2 năm
Public officials, business qualification course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Civil Service, Night course Coed đêm 1 năm
Business license system Tax Challenge Course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Standard Course Tax Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Challenge Course Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Standard Course of Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Department of Financial Planner Course Coed buổi trưa 2 năm
Course major administrative scrivener Coed buổi trưa 2 năm
Independent management major course Coed buổi trưa 2 năm
Department of clerical training course Coed buổi trưa 2 năm
Course major railway official Coed buổi trưa 2 năm
Sales and marketing services major course Coed buổi trưa 2 năm
IT business major courses Coed buổi trưa 2 năm
Public officials, business qualification course Coed buổi trưa 2 năm
Medical Administration and civil servant course Coed buổi trưa 2 năm
Medical Administration Medical Secretarial Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical secretary course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Clark ward course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Clark pediatric course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Hospital receptionist course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical IT course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Department of Medical Affairs & Makeup Course Girls buổi trưa 2 năm
Girls buổi trưa 1 năm
Medical administration and pharmacist Coed buổi trưa 2 năm
Course health information manager Coed buổi trưa 4 năm
Medical Administration and civil servant course Coed buổi trưa 2 năm
Secretary pharmacy course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical administration and business course Coed buổi trưa 2 năm
Course to learn while working Civil servant and police officer Coed đêm 1 năm
Civil servant administration Coed đêm 1 năm
Business License Coed đêm 1 năm
Tax Account license Coed đêm 1 năm

pagetop