Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Trường Chuyên môn (大阪府 / 専門学校)

Trường HAL Osaka

HAL大阪

Address 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-1
TEL(JAPAN)   
E-mail nyugaku@osaka.hal.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Game Design Coed buổi trưa 4 năm
Game Planning Department Coed buổi trưa 4 năm
Department of game creation Coed buổi trưa 4 năm
Department of CG footage Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 2 năm
Graphic Design Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 2 năm
Anime illustrations Department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Music Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Department of Car Design Coed buổi trưa 4 năm
Development Department of Advanced Robotics Coed buổi trưa 4 năm
Department of advanced information processing Coed buổi trưa 4 năm
WEB Development Department Coed buổi trưa 4 năm
Department of Game Coed buổi trưa 2 năm
Coed đêm 2 năm
CG department Coed buổi trưa 2 năm
Department of Electronic Control Coed buổi trưa 2 năm
Department of Information Processing Coed buổi trưa 2 năm
Coed đêm 2 năm
Department of WEB Coed buổi trưa 2 năm
Department of national qualification Coed buổi trưa 1 năm
WEB Design Department Coed đêm 2 năm
Department of Network Coed đêm 2 năm

pagetop