Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Trường Chuyên môn (大阪府 / 専門学校)

Trường chuyên môn chế tạo thiết kế

創造社デザイン専門学校

Address 〒553-0003大阪府大阪市福島区福島6-25-23
TEL(JAPAN)
E-mail info@sozosha.ac.jp
URL http://www.sozosha.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Department of Applied Research Enterpreneur course Coed buổi trưa 4 năm
Visual Design Handmade, Graphic Illustration and Web related Coed buổi trưa 2 năm
Department of Industrial Design Handmade, Display, Interior, Product Coed buổi trưa 2 năm
Department of Visual Design special selection Department of Graphic Coed đêm 2 năm
Editorial Coed đêm 2 năm
Advertisement creative Coed đêm 2 năm
Department of Illustration Coed đêm 2 năm
Character and comic Coed đêm 2 năm
Picture Department Coed đêm 2 năm
Department Website Coed đêm 2 năm
Web marketing Coed đêm 2 năm
Application planner Coed đêm 2 năm
Department of Game Coed đêm 2 năm
Department of Visual Design standard Department of Graphic Coed đêm 2 năm
Editorial Coed đêm 2 năm
Department of Advertisement creative Coed đêm 2 năm
Department of Illustration Coed đêm 2 năm
Department of Character and comic Coed đêm 2 năm
Picture Department Coed đêm 2 năm
Department Website Coed đêm 2 năm
Department of web marketing Coed đêm 2 năm
Department of application planner Coed đêm 2 năm
Department of Game Coed đêm 2 năm
Department of Industrial Design special selection Department of display Coed đêm 2 năm
Department of space media Coed đêm 2 năm
Department of event Coed đêm 2 năm
Department of Interior Coed đêm 2 năm
Department of Interior Coordinator Coed đêm 2 năm
Department of Furniture Coed đêm 2 năm
Major product Coed đêm 2 năm
Department of Goods Coed đêm 2 năm
Department of toy Coed đêm 2 năm
Department of Industrial Design standard Department of display Coed đêm 2 năm
Department of Space media Coed đêm 2 năm
Department of event Coed đêm 2 năm
Department of Interior Coed đêm 2 năm
Department of Interior Coordinator Coed đêm 2 năm
Department of Furniture Coed đêm 2 năm
Major product Coed đêm 2 năm
Department of goods Coed đêm 2 năm
Department of toy Coed đêm 2 năm

pagetop