Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Trường Chuyên môn (大阪府 / 専門学校)

Trường chuyên môn Visual Art

ビジュアルアーツ専門学校・大阪

Address 〒530-0002大阪府大阪市北区曽根崎新地2-5-23
TEL(JAPAN)
E-mail info@vao.jp
URL http://www.vao.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Musician Department of Vocal Vocal solo Coed buổi trưa 2 năm
Vocal band Coed buổi trưa 2 năm
Singer and songwriter Coed buổi trưa 2 năm
Playing major Comprehensive Guitar Coed buổi trưa 2 năm
Rock Guitar Coed buổi trưa 2 năm
General base Coed buổi trưa 2 năm
Lock base Coed buổi trưa 2 năm
Comprehensive drum Coed buổi trưa 2 năm
Rock Drum Coed buổi trưa 2 năm
Major sound creator Coed buổi trưa 2 năm
Acoustic art department Concert staff majors PA (acoustic) Coed buổi trưa 2 năm
Lighting Coed buổi trưa 2 năm
Live House Staff Coed buổi trưa 2 năm
Department of Recording Coed buổi trưa 2 năm
Department of Music Business Consulting planning Coed buổi trưa 2 năm
Event Producer Coed buổi trưa 2 năm
Artist manager Coed buổi trưa 2 năm
PA and Recording Coed buổi trưa 2 năm
Broadcasting and theater Television Drama Coed buổi trưa 2 năm
Information channel Coed buổi trưa 2 năm
Program Variety Coed buổi trưa 2 năm
PV CM Coed buổi trưa 2 năm
Concert stage relay Coed buổi trưa 2 năm
Department of Film Film director Coed buổi trưa 2 năm
Production technical staff Coed buổi trưa 2 năm
Visual writer Coed buổi trưa 2 năm
Planning producer Coed buổi trưa 2 năm
Digital image creator 3D CG Coed buổi trưa 2 năm
VFX Coed buổi trưa 2 năm
Motion graphic Coed buổi trưa 2 năm
Department voice actor Major voice actor Coed buổi trưa 2 năm
DJ and Trainer Coed buổi trưa 2 năm
Anime voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Musical Voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Department of Photography Department of Photographers Photo writer Coed buổi trưa 2 năm
Scenery Gallery Coed buổi trưa 2 năm
Editorial photo Sports Coed buổi trưa 2 năm
Live Coed buổi trưa 2 năm
Railway Coed buổi trưa 2 năm
Major Commercial Photo Commercial Coed buổi trưa 2 năm
Fashion Coed buổi trưa 2 năm
Bridal Portrait photo Bridal Kids Coed buổi trưa 2 năm
Statue Coed buổi trưa 2 năm
Editorial design Editing Design Coed buổi trưa 2 năm
Department of audiovisual Video and Sound system TV MA Theater sound system Coed buổi trưa 2 năm
Animation Sound Coed buổi trưa 2 năm
Game sound Coed buổi trưa 2 năm
Department of Photography Coed đêm 2 năm

pagetop