Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Fukuoka / Trường Chuyên môn (福岡県 / 専門学校)

trường chuyên môn Y Ken Fukuoka

福岡医健専門学校

Address 〒812-0032福岡県福岡市博多区石城町7-30
TEL(JAPAN)
E-mail info@iken.ac.jp
URL http://www.iken.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Dental Hygienist Coed buổi trưa 3 năm
Department of Physical Therapy (daytime) Coed buổi trưa 4 năm
Department of Occupational Therapy (daytime) Coed buổi trưa 4 năm
Judo Therapy Intensive course Morning Coed buổi trưa 3 năm
Sport course adjustment soft-Day Coed buổi trưa 3 năm
Night Coed đêm 3 năm
Acupuncture and Moxibustion Therapy Intensive course Morning Coed buổi trưa 3 năm
Sports Courses Beauty Day Department of Beauty Coed buổi trưa 3 năm
Department of Sport Coed buổi trưa 3 năm
Ambulance and Rescue Service Coed buổi trưa 3 năm
Sports Science Sports Trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Medical Trainer Course Coed buổi trưa 2 năm
Studio Instructor course Coed buổi trưa 2 năm
Junior Sport course Coed buổi trưa 2 năm
Nursery-kindergarten teachers course (1 year + 2-year Graduate) Coed buổi trưa 3 năm
Athletic Trainer Course Coed buổi trưa 2 năm
Sport nutrition advisor Coed buổi trưa 2 năm
Sport and Chiropractic course Coed buổi trưa 2 năm
Medical office business department Medical office-secretary course Coed buổi trưa 2 năm
Clark pediatric course Coed buổi trưa 2 năm
Dental assistant course Coed buổi trưa 2 năm
Course health information manager (1 year + 2-year Graduate) Coed buổi trưa 3 năm
Nursery-kindergarten teachers course (1 year + 2-year Graduate) Coed buổi trưa 3 năm
Department of Pharmaceutical Course seller drug registration Coed buổi trưa 2 năm
Total Beauty Courses Coed buổi trưa 2 năm
Hospital pharmacy course Coed buổi trưa 2 năm
Department of Nursing Coed buổi trưa 3 năm

pagetop