Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kagoshima / Trường Chuyên môn (鹿児島県 / 専門学校)

Trường chuyên môn thông tin KCS Kagoshima

KCS鹿児島情報専門学校

Address 〒890-0065鹿児島県県市郡元1-9-5
TEL(JAPAN)
E-mail kcs@kcska.ac.jp
URL http://www.kcska.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
System development course Department of Medical Information Coed buổi trưa 4 năm
Dept. Coed buổi trưa 4 năm
Game and CG Coed buổi trưa 4 năm
Medical Information Department of Medical Information Coed buổi trưa 3 năm
Department of information systems professional Dept. Coed buổi trưa 3 năm
Game and CG Coed buổi trưa 3 năm
Department of Information and Media Dept. Coed buổi trưa 2 năm
Game and CG Coed buổi trưa 2 năm
Department of Business Information Technology Department of Business Career Coed buổi trưa 2 năm
Medical Business Coed buổi trưa 2 năm

pagetop