Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Okinawa / Trường Chuyên môn (沖縄県 / 専門学校)

Trường chuyên môn Kế toán Thông tin Okinawa

沖縄情報経理専門学校

Address 〒904-0014沖縄県沖縄市仲宗根町8-11
TEL(JAPAN)
E-mail
URL http://www.oac.ac.jp/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Information Processing Information systems course Coed buổi trưa 2 năm
Multimedia course Coed buổi trưa 2 năm
Medical information technician course Coed buổi trưa 2 năm
Total Business Ken home business course Coed buổi trưa 2 năm
Business courses civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Office Secretary Course Coed buổi trưa 2 năm
License course Coed buổi trưa 2 năm
Distribution and sales business course Coed buổi trưa 2 năm
University transfer to 3 year of course Coed buổi trưa 2 năm
English tourism department English tourism courses Coed buổi trưa 2 năm
General license Department Tax accountant and business management courses Coed buổi trưa 3 năm
Nursery-kindergarten courses Coed buổi trưa 3 năm
Course seller drug registration Coed buổi trưa 3 năm
Medical information technician course Coed buổi trưa 3 năm
Hospital management and medical office courses Coed buổi trưa 3 năm
Business courses civil servants Coed buổi trưa 3 năm
Career College Department Hokkaido Information University degree course Coed buổi trưa 4 năm
Elementary and kindergarten teachers Ⅰ class course Coed buổi trưa 4 năm
Industrial efficiency University degree course Coed buổi trưa 4 năm
Course health information manager Coed buổi trưa 4 năm
Department of Business Information Technology Information systems course Coed buổi trưa 1 năm
Multimedia course Coed buổi trưa 1 năm
Medical information technician course Coed buổi trưa 1 năm
Information Accounting Business management course Coed buổi trưa 2 năm
Course management information Coed buổi trưa 2 năm
Medical welfare childcare Department Medical office (medical and nursing care and preparation) course Coed buổi trưa 2 năm
Course seller drug registration Coed buổi trưa 2 năm
Medical information technician course Coed buổi trưa 2 năm
Course health information manager Coed buổi trưa 2 năm
Nursery-kindergarten courses Coed buổi trưa 2 năm
Information Systems Information systems course Coed buổi trưa 3 năm
Multimedia course Coed buổi trưa 3 năm
Medical information technician course Coed buổi trưa 3 năm

pagetop