Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Trường Chuyên môn (大阪府 / 専門学校)

Trường chuyên môn ESP Entertainment

専門学校ESPエンタテインメント

Address 〒531-0072大阪府大阪市北区豊崎3-21-7
TEL(JAPAN)
E-mail espwest@esp.ac.jp
URL http://www.esp.ac.jp/enter/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Musician Vocal course Coed buổi trưa 2 năm
Singer-songwriter Course Coed buổi trưa 2 năm
Guitar course Coed buổi trưa 2 năm
Base course Coed buổi trưa 2 năm
Drum Course Coed buổi trưa 2 năm
Guitar vocal course Coed buổi trưa 2 năm
Musician Section Ⅱ Vocal course Coed đêm 2 năm
Singer-songwriter Course Coed đêm 2 năm
Guitar course Coed đêm 2 năm
Base course Coed đêm 2 năm
Drum Course Coed đêm 2 năm
Comprehensive Course Coed đêm 2 năm
Department of Performance Vocal performance course Coed buổi trưa 2 năm
Talent Performance Course Coed buổi trưa 2 năm
Performer Coed buổi trưa 2 năm
Dubbing Artist Voice actor vocal course Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor anime dubbing course Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor narration course Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor training course Coed buổi trưa 2 năm
Voice talent Coed buổi trưa 2 năm
Sound creator Department Recording course Coed buổi trưa 2 năm
Recording & PA Course Coed buổi trưa 2 năm
Artist style course Coed buổi trưa 2 năm
Sound creator section Ⅱ Recording course Coed đêm 2 năm
Recording & PA Course Coed đêm 2 năm
Artist style course Coed đêm 2 năm
Concert Staff Department PA Course Coed buổi trưa 2 năm
Lighting course Coed buổi trưa 2 năm
Roadie course Coed buổi trưa 2 năm
Concert production course Coed buổi trưa 2 năm
Concert Staff Department PartⅡ PA Course Coed đêm 2 năm
Lighting course Coed đêm 2 năm
Roadie course Coed đêm 2 năm
Event production course Coed đêm 2 năm
Artists Staff Department Manager/ Record Production Coed buổi trưa 2 năm
Fanclub and design Coed buổi trưa 2 năm
Artist hair and make up Coed buổi trưa 2 năm
Artist staff Coed buổi trưa 2 năm

pagetop