Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Miyagi / Trường Chuyên môn (宮城県 / 専門学校)

Trường chuyên môn Nghệ thuật Truyền thông Sendai

仙台コミュニケーションアート専門学校

Address 〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺2-1-11
TEL(JAPAN)   
E-mail info@sendai-com.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Music Communication Department of solo vocal Coed buổi trưa 2 năm
Band vocal major Coed buổi trưa 2 năm
Singer-songwriter major Coed buổi trưa 2 năm
Music Instrument and vocal Coed buổi trưa 2 năm
Vocal & dance Coed buổi trưa 2 năm
Department of guitar technique Coed buổi trưa 2 năm
Major studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Department of techniques based Coed buổi trưa 2 năm
Major studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Drum Majors technique Coed buổi trưa 2 năm
Major studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Department of keyboard technique Coed buổi trưa 2 năm
Major studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Department Manager Coed buổi trưa 2 năm
Department Fan Club Staff Coed buổi trưa 2 năm
Department of Music Producer Coed buổi trưa 3 năm
Track Maker Coed buổi trưa 3 năm
Major recording engineer Coed buổi trưa 3 năm
Recording & PA Engineer Coed buổi trưa 3 năm
Composer and arranger debut Coed buổi trưa 3 năm
Composer and musician Coed buổi trưa 3 năm
PA Department of engineers Coed buổi trưa 2 năm
Staff Department of lighting Coed buổi trưa 2 năm
Stage Producing Coed buổi trưa 2 năm
Department of Planning and Production concert Coed buổi trưa 2 năm
Department staff live house Coed buổi trưa 2 năm
Tour manager major Coed buổi trưa 2 năm
Department of Professional Dance Coed buổi trưa 2 năm
Graduate Study in Broadway Dance Center Coed buổi trưa 2 năm
Dance & Vocal major Coed buổi trưa 2 năm
Dance Instructor Coed buổi trưa 2 năm
Major backup dancer Coed buổi trưa 2 năm
Department of Street Dance Coed buổi trưa 2 năm
Major theme parks dancer Coed buổi trưa 2 năm
Department of Musical dancer Coed buổi trưa 2 năm
Major voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Anime voice actor major Coed buổi trưa 2 năm
Vocal & voice actor major Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor and actor Coed buổi trưa 2 năm
Animation song artist major Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor and staff Coed buổi trưa 2 năm
Major actor Coed buổi trưa 2 năm
DJ and Trainer Coed buổi trưa 2 năm
Theme Park actor Coed buổi trưa 2 năm
Talent course Coed buổi trưa 2 năm
Artist & Producer Coed buổi trưa 3 năm
Lyricist Coed buổi trưa 3 năm
School of Creative Communication Graphic Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of illustrator Coed buổi trưa 3 năm
Department of Oharacter Design Coed buổi trưa 3 năm
Magazine Editing Coed buổi trưa 3 năm
Department of Interior Design Coed buổi trưa 3 năm
Goods and Accessory design Coed buổi trưa 3 năm
Game Graphics and Oharacter Specialisation Coed buổi trưa 3 năm
Major game planner Coed buổi trưa 3 năm
Major game programmer Coed buổi trưa 3 năm
Game Concept Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of Manga Coed buổi trưa 3 năm
Department of comic illustration Coed buổi trưa 3 năm
Department of Web Manga Coed buổi trưa 3 năm
Light novel and novel writer Coed buổi trưa 3 năm
CG and Picture Creator Coed buổi trưa 3 năm
Department of Animation Coed buổi trưa 3 năm
Internet Movie Creator Coed buổi trưa 3 năm
Eco Communication Pet trimmer and esthetician Coed buổi trưa 2 năm
Majoring in animal nursing? Coed buổi trưa 2 năm
Department of dog trainer Coed buổi trưa 2 năm
Zoo and Animal Breeding Coed buổi trưa 2 năm
Pet Trimmer & Animal Nursery Coed buổi trưa 2 năm
Pet Trimmer & Dog Trainer Coed buổi trưa 2 năm
Dog Trainer and Animal Nursery Trainer Coed buổi trưa 2 năm
Department of dog Cafe Coed buổi trưa 2 năm
Zoo and Public Servant Coed buổi trưa 2 năm
Department of Dolphin Trainer Coed buổi trưa 2 năm
Aquarium and Aquarist Coed buổi trưa 2 năm
Wild Animal and Environment Reserve protection Coed buổi trưa 2 năm
Cafe and Patissier Coed buổi trưa 2 năm
Licensed Cookery Coed buổi trưa 2 năm

pagetop