Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Miyagi / Trường Chuyên môn (宮城県 / 専門学校)

Trường chuyên môn Nghệ thuật Truyền thông Sendai

仙台コミュニケーションアート専門学校

Address 〒984-0051宮城県仙台市若林区新寺2-1-11
TEL(JAPAN)
E-mail info@sendai-com.ac.jp
URL http://www.sendai-com.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Music Communication Vocal world  Department of solo vocal Coed buổi trưa 2 năm
Major vocal band Coed buổi trưa 2 năm
Department of singer-songwriter Coed buổi trưa 2 năm
Music Instrument and vocal Coed buổi trưa 2 năm
Vocal & dance Coed buổi trưa 2 năm
Guitar World Department of guitar technique Coed buổi trưa 2 năm
Major studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Based World Department of techniques based Coed buổi trưa 2 năm
Major studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Drum World Drum Majors technique Coed buổi trưa 2 năm
Major studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Keyboard World Department of keyboard technique Coed buổi trưa 2 năm
Major studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Business World music Department Manager Coed buổi trưa 2 năm
Department Fan Club Staff Coed buổi trưa 2 năm
World music creator Department of Music Producer Coed buổi trưa 2 năm
Major sound creator Coed buổi trưa 2 năm
Major recording engineer Coed buổi trưa 2 năm
Lyricist debut major Coed buổi trưa 2 năm
Composer and arranger debut Coed buổi trưa 2 năm
Composer and musician Coed buổi trưa 2 năm
World concert PA Department of engineers Coed buổi trưa 2 năm
Concert lightning major Coed buổi trưa 2 năm
Department of stage art designer Coed buổi trưa 2 năm
Major production / stage manager Coed buổi trưa 2 năm
Department of Planning and Production concert Coed buổi trưa 2 năm
Major event planner Coed buổi trưa 2 năm
Department staff live house Coed buổi trưa 2 năm
Tour manager major Coed buổi trưa 2 năm
World Voice  Department of Professional Dance Coed buổi trưa 2 năm
Graduate Study in Broadway Dance Center Coed buổi trưa 2 năm
Dance and vocal Coed buổi trưa 2 năm
Department of Dance Instructor Coed buổi trưa 2 năm
Major backup dancer Coed buổi trưa 2 năm
Department of Street Dance Coed buổi trưa 2 năm
Major theme parks dancer Coed buổi trưa 2 năm
Department of Musical dancer Coed buổi trưa 2 năm
World Voice Actors Major voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Department of anime voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Vocal & voice actor major Coed buổi trưa 2 năm
Major game voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor and actor Coed buổi trưa 2 năm
Animation song artist major Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor and staff Coed buổi trưa 2 năm
World actor Graduate / Actors and Actresses Coed buổi trưa 2 năm
DJ and trainer Coed buổi trưa 2 năm
School of Creative Communication Design world Department of Graphic Design Coed buổi trưa 3 năm
Department of illustrator Coed buổi trưa 3 năm
Department of Character Design Coed buổi trưa 3 năm
Web design and Editing planning Coed buổi trưa 3 năm
General design and illustration Coed buổi trưa 3 năm
Product and interior world Department of Interior Design Coed buổi trưa 3 năm
Miscellaneous goods and accessory design Coed buổi trưa 3 năm
Game world Game graphic and character design Coed buổi trưa 3 năm
Major game planner Coed buổi trưa 3 năm
Game programmer major Coed buổi trưa 3 năm
Cartoon World Department of Manga Coed buổi trưa 3 năm
Department of comic illustration Coed buổi trưa 3 năm
Department of Game Illustration Coed buổi trưa 3 năm
Light novel and novel writer Coed buổi trưa 3 năm
CG Anime world CG and movie creator Coed buổi trưa 3 năm
Department of Animation Coed buổi trưa 3 năm
Department of Eco-Communication World animal communication Pet trimmer and esthetician Coed buổi trưa 2 năm
Animal nurse major Coed buổi trưa 2 năm
Department of dog trainer Coed buổi trưa 2 năm
Department of Zoos and animal husbandry Coed buổi trưa 2 năm
World Communication ocean Department of Dolphin Trainer Coed buổi trưa 2 năm
Graduate aquarist aquarium Coed buổi trưa 2 năm
ECO World Wildlife animal and environment protection Coed buổi trưa 2 năm
School of Pastry Cafe Pastry Department Coed buổi trưa 2 năm
Department of breadmaking Coed buổi trưa 2 năm
Department of confectionery and bread Coed buổi trưa 2 năm
Department of confectionery and cooking Coed buổi trưa 2 năm
Department of Cafe Owner Coed buổi trưa 2 năm
Department of Pastry Cafe Coed buổi trưa 2 năm
Café and Culinary Arts Coed buổi trưa 2 năm
Department of Cafe Barista Coed buổi trưa 2 năm
Major Bakery Cafe Coed buổi trưa 2 năm
Licensed Cookery Coed buổi trưa 2 năm

pagetop