Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Miyagi / Trường Chuyên môn (宮城県 / 専門学校)

Trường chuyên môn Sendai IKen

仙台医健専門学校

Address 〒984-0051宮城県仙台市若林区新寺2-1-11
TEL(JAPAN)
E-mail info@sendai-iken.ac.jp
URL http://www.sendai-iken.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Sports Science Sports Trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Sports medical course Coed buổi trưa 2 năm
Sports Instructor Course Coed buổi trưa 2 năm
Junior sport course Coed buổi trưa 2 năm
Welfare Sports Course Coed buổi trưa 2 năm
Athletic Trainer Course Coed buổi trưa 2 năm
Sport and chiropractic Coed buổi trưa 2 năm
Judo Therapy (Daytime) Intensive part Ⅰ am Coed buổi trưa 3 năm
Ⅰ integral part soft sport course (daytime) Coed buổi trưa 3 năm
Physical Therapy Part Ⅰ (daytime) Coed buổi trưa 4 năm
Section Ⅱ (night) Coed đêm 4 năm
Department of orthoptics (Daytime) Coed buổi trưa 3 năm

pagetop