Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Trường Y Capital

首都医校

Address 〒160-0023東京都新宿区西新宿1-7-3
TEL(JAPAN)
E-mail nyugaku@shuto.iko.ac.jp
URL www.iko.ac.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Clinical Studies Department of Paramedic Coed buổi trưa 3 năm
Coed đêm 3 năm
Department of Clinical Engineering Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 4 năm
Clinical Engineering Coed buổi trưa 1 năm
Faculty of Nursing Professional Nursing Healthcare Coed buổi trưa 4 năm
Practical Nursing Coed buổi trưa 3 năm
Practical Nursing Coed buổi trưa 3 năm
Professional Nursing Coed buổi trưa 4 năm
Dental medical Department of Dental Hygiene Girls buổi trưa 3 năm
Girls đêm 3 năm
Dental clark Girls buổi trưa 2 năm
Medical Information Depertment Department of Information Management practice Coed buổi trưa 3 năm
Coed đêm 3 năm
Department of Medical Secretary Coed buổi trưa 2 năm
Coed đêm 2 năm
Therapy department Department of Physical Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 4 năm
Department of Occupational Therapy Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 4 năm
Department of Speech-Language-Hearing Coed buổi trưa 2 năm
Coed đêm 3 năm
Orthopy Coed đêm 2 năm
Faculty of Sports Department of Sports Trainer Coed buổi trưa 3 năm
Department of Athletic Trainer Coed buổi trưa 3 năm
Oriental Medicine Faculty Department of Acupuncture Coed buổi trưa 3 năm
Coed đêm 3 năm
Department of Judo Therapy Coed buổi trưa 3 năm
Coed đêm 3 năm
Faculty of Welfare Department of Care Coed buổi trưa 2 năm
Department of Mental Health and Welfare Coed buổi trưa 1 năm
Department of Social Welfare Coed buổi trưa 1 năm

pagetop