Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kanagawa / Trường Chuyên môn (神奈川県 / 専門学校)

Trường chuyên môn Ohara y tế Nha khoa, cơ sở Osaka

大原医療歯科専門学校大阪校

Address 〒224-8504神奈川県横浜市都筑区荏田東4-10-5
TEL(JAPAN) 06-4806-8686
E-mail
URL http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/school/osaka/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Clerical civil servants Medical Administration・Civil Servant course Coed buổi trưa 2 năm
Business license system Medical Administration・Business course Coed buổi trưa 2 năm
Medical Administration Medical Secretarial Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical secretary course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Clark ward course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Clark pediatric course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Hospital receptionist course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical IT course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical Administration and Make-up Girls buổi trưa 2 năm
Girls buổi trưa 1 năm
Medical Administration・Civil Servant course Coed buổi trưa 2 năm
Medical Administration・Business course Coed buổi trưa 2 năm
Dental system Dental hygienist course Coed buổi trưa 3 năm
Dental Assistant Course Girls buổi trưa 2 năm
Girls buổi trưa 1 năm

pagetop