Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Wakayama / Trường Chuyên môn (和歌山県 / 専門学校)

Trường chuyên môn Ohara pháp luật kế toán, cơ sở Wakayama

大原簿記法律&美容製菓専門学校和歌山校

Address 〒640-8341和歌山県和歌山市黒田88-1
TEL(JAPAN)
E-mail req-osaka@o-hara.ac.jp
URL http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Public safety civil service system Police course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Firefighters Course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Challenge Course senior police officers, fire Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Rescue and Disaster Relief Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Maritime safety officer course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Prison officer, immigration control government and palace guards course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
SDF course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
General course civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Civil servants sports course Coed buổi trưa 2 năm
Sports and Police and Fire Department Course Coed buổi trưa 2 năm
Civil Service, Night course Coed đêm 1 năm
Clerical civil servants Senior civil servants and intermediate-level course Coed buổi trưa 2 năm
Beginner level course national civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Prefectural Office, Prefectural Office, etc. beginner level course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
City Hall, town hall, etc. beginner level course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Public Prosecutor's Office, court, tax office staff course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Deputy Director National Tax Course Coed buổi trưa 2 năm
School Administration and Police Administration Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
General course civil servants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Private and civil service employment course Coed buổi trưa 2 năm
Public officials, business qualification course Coed buổi trưa 2 năm
Civil Service, Night course Coed đêm 1 năm
Business license system Tax Challenge Course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Standard Course Tax Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Challenge Course Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Standard Course of Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Department of Financial Planner Course Coed buổi trưa 2 năm
Course major administrative scrivener Coed buổi trưa 2 năm
Independent management major course Coed buổi trưa 2 năm
Department of clerical training course Coed buổi trưa 2 năm
Course major railway official Coed buổi trưa 2 năm
Sales and marketing services major course Coed buổi trưa 2 năm
IT business major courses Coed buổi trưa 2 năm
Public officials, business qualification course Coed buổi trưa 2 năm
Sport system Sports Trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Athletic trainers course Coed buổi trưa 2 năm
Fitness trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Medical Trainer Course Coed buổi trưa 2 năm
Sports Instructor Course Coed buổi trưa 2 năm
Child Sport course Coed buổi trưa 2 năm
Sports Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Civil servants sports course Coed buổi trưa 2 năm
Sports and Police and Fire Department Course Coed buổi trưa 2 năm
Baseball major course Coed buổi trưa 2 năm
Graduate course Futsal Soccer Coed buổi trưa 2 năm
Graduate course basketball Coed buổi trưa 2 năm
Graduate Course Volleyball Coed buổi trưa 2 năm
Hotel Hotel Front Course Coed buổi trưa 2 năm
Hotel Bel-course Coed buổi trưa 2 năm
Hotel Coed buổi trưa 2 năm
Bridal system Wedding Planner Course Coed buổi trưa 2 năm
Bridal Beauty Courses Girls buổi trưa 2 năm
Wedding stylist course Coed buổi trưa 2 năm
Course Wedding Escort Coed buổi trưa 2 năm
Wedding Flower Arranging course Coed buổi trưa 2 năm
Beauty system Total Beauty Courses Girls buổi trưa 2 năm
Beauty courses Beauty Department Girls buổi trưa 2 năm
Graduate course Nail Beauty + Girls buổi trưa 2 năm
Beauty + Hair major course Girls buổi trưa 2 năm
Hairdresser Beauty Courses Coed buổi trưa 2 năm
Beauty + make major course Coed buổi trưa 2 năm
Beauty + Nail major course Coed buổi trưa 2 năm
Beauty + Store managing course Coed buổi trưa 2 năm
Confectionery Patissierie and Boulangerie Coed buổi trưa 2 năm
Confectionery and bread + Pastry major course Coed buổi trưa 2 năm
Confectionery and bread + Buranje major course Coed buổi trưa 2 năm
Course to learn while working Civil Servant Officer Coed đêm 1 năm
Civil Servant Admin Coed đêm 1 năm

pagetop