Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Ibaraki / Trường Chuyên môn (茨城県 / 専門学校)

Trường Mito Ohara thông tin kế toán dịch vụ dân sự học chuyên nghiệp

大原簿記情報公務員専門学校水戸校

Address 〒310-0015 茨城県水戸市宮町1-9-18
TEL(JAPAN)   
E-mail info@o-hara.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Computer systems and business Office and business Coed buổi trưa 2 năm
OA business accounting Coed buổi trưa 2 năm
Business Accounting Coed buổi trưa 2 năm
Career Design Coed buổi trưa 2 năm
Sales · Store Manager Coed buổi trưa 2 năm
Accountants and tax system Certified Tax Accountant Coed buổi trưa 2 năm
Tax Challenge Coed buổi trưa 2 năm
Information-processing system Information & accounting Coed buổi trưa 2 năm
Information Business Coed buổi trưa 2 năm
Information ?General IT Coed buổi trưa 2 năm
SE information Coed buổi trưa 2 năm
Civil service system Police Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Firefighters Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Comprehensive civil service Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Beginner state and local public officials Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
City staff, prefecture, Tokyo Metropolitan Government Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Private employment and public officials Coed buổi trưa 2 năm

pagetop