Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Oita / Trường Chuyên môn (大分県 / 専門学校)

Ohara sổ sách kế toán dân sự học chức nghề học Oita

大原簿記公務員専門学校大分校

Address 〒870-0839大分県大分市金池南1-2-24
TEL(JAPAN)
E-mail
URL http://oita.o-hara.ac/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Tax Consultancy and Account Management Business Tax Challenge Coed buổi trưa 2 năm
Challenge of Certified Public Accountants Coed buổi trưa 2 năm
Clerical training Coed buổi trưa 2 năm
Sales and marketing business Coed buổi trưa 2 năm
Computer-based information processing Computer system engineer Coed buổi trưa 2 năm
Information Accounting Coed buổi trưa 2 năm
IT Business Coed buổi trưa 2 năm
Information IT passport Coed buổi trưa 2 năm
Information & public officials Coed buổi trưa 2 năm
Civil service system Beginner state and local public officials Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
City town Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Firefighters Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Police Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Prison Officer and Immigration Officer Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Comprehensive civil service Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Civil Servant and Private Employment Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Maritime sheriff-SDF (land, sea and air) Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Entry level Civil Servant Coed buổi trưa 1 năm
Sport trainer Coed buổi trưa 2 năm
Sports instructor Coed buổi trưa 2 năm
Sports & Medical Coed buổi trưa 2 năm
Sports & Management Coed buổi trưa 2 năm

pagetop