Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Aichi / Trường Chuyên môn (愛知県 / 専門学校)

Nagoya School of Music

名古屋スクールオブミュージック専門学校

Address 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄3-19-15
TEL(JAPAN)
E-mail info-nsm@jikeicom.jp
URL http://www.nagoya-music.jp

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Professional musicians Department Vocal world  Vocal band Coed buổi trưa 2 năm
Vocal solo Coed buổi trưa 2 năm
Singer and songwriter Coed buổi trưa 2 năm
Instrumental and Vocal Coed buổi trưa 2 năm
Vocal unit Coed buổi trưa 2 năm
Vocal & dance Coed buổi trưa 2 năm
Guitar World Guitar Technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Based World Based technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Drum World Drum Techniques Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Keyboard World Keyboard technique Coed buổi trưa 2 năm
Studio musician Coed buổi trưa 2 năm
Industrial Music Business World music Manager Coed buổi trưa 2 năm
Fan Club Staff Coed buổi trưa 2 năm
World concert Engineer PA Coed buổi trưa 2 năm
Concert lighting Coed buổi trưa 2 năm
Concert Planning and Production Coed buổi trưa 2 năm
Live House Staff Coed buổi trưa 2 năm
Production / stage manager Coed buổi trưa 2 năm
Event planner Coed buổi trưa 2 năm
Tour manager Coed buổi trưa 2 năm
Department of Music Technology World music creator Music producer Coed buổi trưa 3 năm
Sound creator Coed buổi trưa 3 năm
Recording Engineer Coed buổi trưa 3 năm
Composer and Arranger debut Coed buổi trưa 3 năm
Recording Engineer & PA engineer Coed buổi trưa 3 năm
Composer and Musician Coed buổi trưa 3 năm
Lyricist debut Coed buổi trưa 3 năm
Music Artist World Artist & producer Coed buổi trưa 3 năm
Artists engineers Coed buổi trưa 3 năm
Dance and Actors World Voice  Professional Dance Coed buổi trưa 2 năm
Broadway Dance Center study Coed buổi trưa 2 năm
Dance & Vocal Coed buổi trưa 2 năm
Dance instructor Coed buổi trưa 2 năm
Backup dancer Coed buổi trưa 2 năm
Street Dance Coed buổi trưa 2 năm
HipHop dancer Coed buổi trưa 2 năm
Theme Park Dancers Coed buổi trưa 2 năm
Musical dancer Coed buổi trưa 2 năm
World Voice Actors Voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Anime voice actor Coed buổi trưa 2 năm
And vocal voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Anime artists Coed buổi trưa 2 năm
Game voice actor Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor & Actor and Actress Coed buổi trưa 2 năm
Voice actor and staff Coed buổi trưa 2 năm
World actor Actors and Actresses Coed buổi trưa 2 năm
DJ & narrator Coed buổi trưa 2 năm
Musical actor Coed buổi trưa 2 năm
Action Talent Coed buổi trưa 2 năm

pagetop