Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Ohara phúc lợi y tế và thể thao trẻ trung học chuyên nghiệp học Himeji

大原医療福祉&スポーツ保育専門学校姫路校

Address 〒110-0015東京都台東区東上野3-38-1
TEL(JAPAN) 06-­4806-­8686
E-mail
URL http://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/school/himeji/

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Public safety civil service system Civil servants sports course Coed buổi trưa 2 năm
Sports and Police and Fire Department Course Coed buổi trưa 2 năm
Clerical civil servants Medical Admin・Civil Servant Course Coed buổi trưa 2 năm
Childcare and Civil Service Coed buổi trưa 3 năm
Business license system Medical Admin・Business course Coed buổi trưa 2 năm
Medical Administration Medical Secretarial Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical secretary course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Clark ward course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Clark pediatric course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Hospital receptionist course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical IT course Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Medical Admin・Civil Servant Course Coed buổi trưa 2 năm
Medical Admin・Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Childcare Stream Childcare children course Coed buổi trưa 2 năm
Children nursery-kindergarten teachers Standard Course Children game Coed buổi trưa 3 năm
Children music majors Coed buổi trưa 3 năm
Children sports Coed buổi trưa 3 năm
Childcare and Civil Service Coed buổi trưa 3 năm
Childcare and Kindergarten Education Challenge Coed buổi trưa 2 năm
Care system Care worker course Coed buổi trưa 2 năm
Sport system Sports Trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Athletic trainers course Coed buổi trưa 2 năm
Fitness trainer course Coed buổi trưa 2 năm
Medical Trainer Course Coed buổi trưa 2 năm
Sports Instructor Course Coed buổi trưa 2 năm
Child Sport course Coed buổi trưa 2 năm
Sports Business Course Coed buổi trưa 2 năm
Civil servants sports course Coed buổi trưa 2 năm
Sports and Police and Fire Department Course Coed buổi trưa 2 năm

pagetop