Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Trường Chuyên môn (東京都 / 専門学校)

Ohara thể thao phục vụ dân sự học chuyên nghiệp học Morioka

大原スポーツ公務員専門学校盛岡校

Address 〒197-0003 東京都福生市熊川1097
TEL(JAPAN) 019-681-0070  
E-mail info@mail.o-hara.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Sport system Sports Business Coed buổi trưa 2 năm
Sport trainer Coed buổi trưa 2 năm
Sports club instructor Coed buổi trưa 2 năm
Civil service system Police Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Firefighters Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Comprehensive civil service Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
State public servant · regional elementary level Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
City office / prefectural office / municipal office worker Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Private employment and public officials Coed buổi trưa 2 năm

pagetop