Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Tokyo

東京大学

Address 〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Ngành xã hội loại 1 Khoa Luật Loại 1(Luật học Tổng hợp ) Coed buổi trưa 4 năm
Loại 2(Luật học chuyên sâu ) Coed buổi trưa 4 năm
Loại 3(Chính trị ) Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Nghệ thuật Khóa văn hóa siêu nhiên Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu văn học khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Tổng hợp Xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học cơ bản ( khoa học lịch sử - Triết học) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa mở rộng khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Khóa nhận thức đời sống ( khoa học nhận thức hành vi) Coed buổi trưa 4 năm
Ngành xã hội loại 2 Khoa kinh tế Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành tài chính Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Nghệ thuật Khóa văn hóa siêu nhiên Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu văn học khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Tổng hợp Xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học cơ bản ( khoa học lịch sử - triết học) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa mở rộng khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Khóa nhận thức đời sống ( khoa học nhận thức hành vi) Coed buổi trưa 4 năm
Ngành xã hội loại 3 Khoa Văn học Ngành văn học và con người Coed buổi trưa 4 năm
Khoa giáo dục Tổng hợpNgành giáo dục học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Nghệ thuật Ngành nghệ thuật tự do Coed buổi trưa 4 năm
Học thuật tổng hợp Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học tự nhiên tổng hợp Coed buổi trưa 4 năm
Khóa văn hóa siêu nhiên Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu văn học khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Tổng hợp Xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học cơ bản ( khoa học lịch sử - triết học) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa mở rộng khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Khóa nhận thức đời sống ( khoa học nhận thức hành vi) Coed buổi trưa 4 năm
Ngành tự nhiên loại 1 Khoa kỹ thuật công nghiệp Xã hội cơ bản Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kiến trúc Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học đô thị Coed buổi trưa 4 năm
Khóa cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kỹ thuật thông tin cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kỹ thuật chính xác Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kỹ thuật thông tin địên tử Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật Điện và Điện tử Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học - công nghệ thực vật Coed buổi trưa 4 năm
Kỹ thuật số Coed buổi trưa 4 năm
Kỹ thuật vật liệu Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành hệ thông hóa học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật sinh học - hóa học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành sáng tạo hệ thống Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học Khóa tóan học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Ngành vật lý học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thiên văn học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa vật lý hành tinh trái đất Coed buổi trưa 4 năm
Ngành môi trường hành tinh trái đất Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học sinh vật Coed buổi trưa 4 năm
Ngành sinh vật học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học thông tin sinh vật Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Nghệ thuật Khóa văn hóa siêu nhiên Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu văn học khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Tổng hợp Xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học cơ bản ( khoa học lịch sử - triết học) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa mở rộng khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Khóa nhận thức đời sống ( khoa học nhận thức hành vi) Coed buổi trưa 4 năm
Ngành tự nhiên loại 2 Khoa nông nghiệp Ngành khoa học ứng dụng đời sống Coed buổi trưa 4 năm
Ngành tài nguyên môi trường Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thú y Coed buổi trưa 6 năm
Khoa Dược Ngành dược học - tây y Coed buổi trưa 4 năm
Ngành dược học Coed buổi trưa 6 năm
Ngành tự nhiên loại 3 Khoa Y Khoa Y Coed buổi trưa 6 năm
Ngành sức khỏe tổng hợp Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Nghệ thuật Khóa văn hóa siêu nhiên Coed buổi trưa 4 năm
Nghiên cứu văn học khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Tổng hợp Xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học cơ bản ( khoa học lịch sử - triết học) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa mở rộng khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Khóa nhận thức đời sống ( khoa học nhận thức hành vi) Coed buổi trưa 4 năm

pagetop