Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Aichi / Đại học (愛知県 / 大学)

Đại học Aichi

愛知大学

Address 〒453-8777 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番6
TEL(JAPAN) 052-564-6116  
E-mail inted@aichi-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa Luật Luật học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kinh tế Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Quản trị Kinh doanh Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kế tóan - tài chính Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Trung Quốc đương đại Ngành Trung quốc hiện đại Coed buổi trưa 4 năm
Khoa truyền thông quốc tế Ngành ngôn ngữ Anh Coed buổi trưa 4 năm
Ngành so sánh văn hóa con người Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Văn học Ngành xã hội- con người học Văn hóa hiện đại Coed buổi trưa 4 năm
Xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Tâm lý học Coed buổi trưa 4 năm
Lịch sử - Địa lý học Coed buổi trưa 4 năm
Tiếng Nhật - Văn học Nhật Coed buổi trưa 4 năm
Khóa văn hóa ngôn ngữ Âu Mỹ Coed buổi trưa 4 năm
Khoa chính sách vùng Ngành chính sách khu vực Chính sách cộng đồng Coed buổi trưa 4 năm
Sản xuất khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Xây dựng thị trấn Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Sức khỏe - thể thao Coed buổi trưa 4 năm

pagetop