Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Miyagi / Trường Chuyên môn (宮城県 / 専門学校)

Trường chuyên môn thông tin kế toán dịch vụ dân sự Sendai Ohara

仙台大原簿記情報公務員専門学校

Address 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-2-25
TEL(JAPAN)   
E-mail obsQ@hokuto.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Chuyên ngành kế toán Khóa kinh doanh kế tóan Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa phòng khám y tếKế tóan Coed buổi trưa 2 năm
Coed đêm 3 năm
Khóa thư ký tổng hợp Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khóa thư kí sự vụ Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Chuyên ngành OA Tổng hợpKhóa thông tin kinh doanh Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khóa thư kí y tế Khóa thông tin Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kế tóan sự vụ OA Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa kinh doanh máy tính Coed đêm 1 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Ngành kinh doanh IT Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Ngành hệ thống thông tin Hê thống thông tin Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa thông tin kế tóan Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa Advanced Information Engineer Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hệ thống kỹ sư Coed buổi trưa 3 năm
Coed đêm 3 năm
Khóa Kỹ sư trò chơi Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Bảo mật mạng Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Ngành kinh doanh Ngành kinh doanh tổng hợp Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa kinh doanh kinh tế Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa kinh doanh buôn bán Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa kinh doanh giao thông đường thép Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa kinh doanh bất động sản Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khách sạn kinh doanh du lịch Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Huấn luyện viên thể thao Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa Kinh doanh thể thao Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa thể thao công chức Coed buổi trưa 2 năm
Coed đêm 3 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa văn phòng y tế thể thao Coed buổi trưa 2 năm
Coed đêm 3 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Chuyên ngành cố vấn thuế/kế toán Khóa cố vấn thuế Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm 4 tháng
Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa cố vấn thách thức thuế Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm 4 tháng
Coed buổi trưa 2 năm
Coed đêm 1 năm
Khóa Nhân viên kế tóan ủy quyền Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm 4 tháng
Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Khóa nhân viên kế tóan thách thức ủy quyền Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm 4 tháng
Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Chuyên ngành cố vấn thuế/kế toán Khóa cố vấn thuế Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa Nhân viên kế tóan ủy quyền Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Công chức nhà nước Hành chính Công chức quốc gia (tốt nghiệp đại học) Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Cán bộ công chức địa phương Cấp trung cấp / cấp tiểu học Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
State of Public Administration Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Văn phòng Tỉnh / Cán bộ thành phố Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Công chức nhà nước Ngành Luật Cảnh sát · Phòng cháy chữa cháy · Lực lượng phòng vệ Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Coed đêm 3 năm
Nhân viên cứu hộ - cứu trợ thiên tai Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành Công chức nhà nước Tổng hợp Công chức nhà nước tổng hợp Khóa Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
công chức - nhân dân Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Thử thách công chức Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm

pagetop