Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tochigi / Trường Chuyên môn (栃木県 / 専門学校)

Trường chuyên môn nấu ăn/pastry TBC Quốc tế

国際テクニカル調理師専門学校(小山校)

Address 〒323-0821 栃木県小山市三峯1-10-21
TEL(JAPAN)   
E-mail info@oyama.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Ngành Chef (kinh doanh nấu ăn) Khóa Pháp - Ý Khóa bánh ngọt Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Cafe · Varista Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Pizza aurope (thợ thủ công bánh pizza) Coed buổi trưa 2 năm
Khóa nghiên cứu đào tạo nhân viên điều dưỡng Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Bakery Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Mỳ Coed buổi trưa 2 năm
Khóa sushi Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kẹo Nhật Coed buổi trưa 2 năm
Khóa món ăn Nhật Bản Khóa bánh ngọt Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Cafe · Varista Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Pizza aurope (thợ thủ công bánh pizza) Coed buổi trưa 2 năm
Khóa nghiên cứu đào tạo nhân viên điều dưỡng Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Bakery Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Mỳ Coed buổi trưa 2 năm
Khóa sushi Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kẹo Nhật Coed buổi trưa 2 năm
Khóa món ăn Trung Quốc Khóa bánh ngọt Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Cafe · Varista Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Pizza aurope (thợ thủ công bánh pizza) Coed buổi trưa 2 năm
Khóa nghiên cứu đào tạo nhân viên điều dưỡng Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Bakery Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Mỳ Coed buổi trưa 2 năm
Khóa sushi Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kẹo Nhật Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Cafe · Suites Khóa bánh ngọt Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Cafe · Varista Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Pizza aurope (thợ thủ công bánh pizza) Coed buổi trưa 2 năm
Khóa nghiên cứu đào tạo nhân viên điều dưỡng Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Bakery Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Mỳ Coed buổi trưa 2 năm
Khóa sushi Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kẹo Nhật Coed buổi trưa 2 năm
Ngành bánh ngọt (chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm) Khóa Cafe Khóa bánh ngọt Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Cafe · Varista Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Pizza aurope (thợ thủ công bánh pizza) Coed buổi trưa 2 năm
Khóa nghiên cứu đào tạo nhân viên điều dưỡng Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Bakery Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Mỳ Coed buổi trưa 2 năm
Khóa sushi Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kẹo Nhật Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Suites Khóa bánh ngọt Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Cafe · Varista Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Pizza aurope (thợ thủ công bánh pizza) Coed buổi trưa 2 năm
Khóa nghiên cứu đào tạo nhân viên điều dưỡng Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Bakery Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Mỳ Coed buổi trưa 2 năm
Khóa sushi Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kẹo Nhật Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Bakery Khóa bánh ngọt Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Cafe · Varista Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Pizza aurope (thợ thủ công bánh pizza) Coed buổi trưa 2 năm
Khóa nghiên cứu đào tạo nhân viên điều dưỡng Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Bakery Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Mỳ Coed buổi trưa 2 năm
Khóa sushi Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kẹo Nhật Coed buổi trưa 2 năm
Ngành nấu ăn Đầu bếp( 1 năm) Khóa bánh ngọt Coed buổi trưa 1 năm
Khóa Cafe · Varista Coed buổi trưa 1 năm
Khóa Pizza aurope (thợ thủ công bánh pizza) Coed buổi trưa 1 năm
Khóa nghiên cứu đào tạo nhân viên điều dưỡng Coed buổi trưa 1 năm
Khóa Bakery Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Mỳ Coed buổi trưa 2 năm
Khóa sushi Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kẹo Nhật Coed buổi trưa 2 năm
Nấu ănKhóa phúc lợi( 1 năm) Khóa bánh ngọt Coed buổi trưa 1 năm
Khóa Cafe · Varista Coed buổi trưa 1 năm
Khóa Pizza aurope (thợ thủ công bánh pizza) Coed buổi trưa 1 năm
Khóa nghiên cứu đào tạo nhân viên điều dưỡng Coed buổi trưa 1 năm
Khóa Bakery Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Mỳ Coed buổi trưa 2 năm
Khóa sushi Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kẹo Nhật Coed buổi trưa 2 năm

pagetop