Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Niigata / Trường Chuyên môn (新潟県 / 専門学校)

Trường chuyên môn kế toàn công chức Ohara Niigata

大原簿記公務員専門学校新潟校

Address 〒950-0086 新潟県新潟市中央区花園1-3-3
TEL(JAPAN)   
E-mail info@o-hara.niigata.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Chuyên ngành kiểm tra nhà nước Khóa Nhân viên kế tóan ủy quyền Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Khóa cố vấn thuế Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Ngành tài chính kế toán Khóa quản lý cửa hàng Coed buổi trưa 2 năm
Khóa travel - khách sạn - đường sắt Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kinh doanh kế tóan Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Kinh doanh tổng hợp Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kinh doanh office Coed buổi trưa 2 năm
Khóa thông tin - kế toán Khóa Coed buổi trưa 2 năm
Ngành pháp luật hành chính Công chức quốc gia · thượng trung cấp khu vực Khóa Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Công chức nhà nước và địa chính Coed buổi trưa 2 năm
Khóa công chức văn phòng thành phố - huyện - quận - xã - làng Khóa Coed buổi trưa 2 năm
Khóa viên cảnh sát Coed buổi trưa 2 năm
Khóa viên cứu hỏa Coed buổi trưa 2 năm
Khóa tốt nghiệp đại học Sĩ quan cảnh sát / nhân viên cứu hỏa Coed buổi trưa 2 năm
Công chức nhà nước tổng hợp Khóa Coed buổi trưa 2 năm
Khóa công chức - việc làm tư nhân Coed buổi trưa 2 năm
Chuyên ngành công chức nhà nước Khóa Công chức nhà nước và địa chính Coed buổi trưa 1 năm
Khóa công chức văn phòng thành phố - huyện - quận - xã - làng Khóa Coed buổi trưa 1 năm
Khóa viên cảnh sát Coed buổi trưa 1 năm
Khóa viên cứu hỏa Coed buổi trưa 1 năm
Khóa tốt nghiệp đại học Sĩ quan cảnh sát / nhân viên cứu hỏa Coed buổi trưa 1 năm
Công chức nhà nước tổng hợp Khóa Coed buổi trưa 1 năm
Khóa thách thức công chức 1 năm Khóa Coed buổi trưa 1 năm

pagetop