Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Aichi / Trường Chuyên môn (愛知県 / 専門学校)

Trường chuyên môn kế toán thông tin y tế Ohara Nagoya

大原簿記情報医療専門学校 名古屋校

Address 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-20-8
TEL(JAPAN)   
E-mail info@nagoya-ohara.net
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Ngành Nhân viên kế toán công chứng・cố vấn thuế Khóa nhân viên kế tóan ủy quyền - cố vấn thuế hòan hảo Coed buổi trưa 4 năm
Nhân viên kế tóan ủy quyền・Khóa cố vấn thách thức thuế Khóa Coed buổi trưa 2 năm
Nhân viên kế tóan ủy quyền・Khóa chuyên kế toán thuế Coed buổi trưa 2 năm
Ngành kinh doanh Khóa kinh doanh - dịch vụ thương mại Coed buổi trưa 2 năm
Khóa thư ký・văn thư Coed buổi trưa 2 năm
Ngành kinh doanh tổng hợp Coed buổi trưa 2 năm
Khóa kế toán・văn phòng Coed buổi trưa 2 năm
Văn phòng y tế Ngành văn phòng y tế Coed buổi trưa 2 năm
Ngành thư ký y tế Khóa Coed buổi trưa 2 năm
Ngành nhân viên kế toán Ngành văn phòng y tế Coed buổi trưa 1 năm
Ngành xử lý thông tin Khóa thông tin kỹ thuật viên Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Giấy phép thông tin Coed buổi trưa 2 năm
Công chức nhà nước Ngành công chức - Chứng nhận Khóa Sổ Sách Kế Toán Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Khóa phòng khám y tế Coed buổi trưa 2 năm
Khóa xử lý thông tin Coed buổi trưa 2 năm
Khóa du lịch Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Văn phòng tỉnh / thành phố Coed buổi trưa 2 năm
Khóa tổng quát quốc gia - Cơ quan thuế Coed buổi trưa 2 năm

pagetop