Япон улсад суралцах наби нь Японд суралцах хүсэлтэй хүмүүсийн төлөөх гадаад оронд суралцах талаархи мэдээллийн сайт юм.

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
То́кио / Их дээд сургууль,коллеж (東京都 / 大学)

Токио их сургууль

東京大学

Address 〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Дамжаа

факультет анги Мэргэжил, сургалт Бусад
Утга зохиолын ижил төрөл Хуулийн факультет 1 дүгээр төрөл (Хууль судлалын ерөнхий сургалт) эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
2 дугаар төрөл (Хуулийн мэргэжилтэний сургалт) эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
3 дугаар төрөл ( Улс төрийн сургалт) эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Ерөнхий боловсролын факультет Боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Сургуулийн арга хэмжээ шинжлэх ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нэгдсэн байгаль судлалын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Уран зохиолын 2 төрөл Эдийн засгийн факультет Эдийн засгийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Менежментийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Санхүүжилт хөрөнгө оруулалтын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Ерөнхий боловсролын факультет Боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Сургуулийн арга хэмжээ шинжлэх ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нэгдсэн байгаль судлалын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Утга зохиолын 3 төрөл Утга зохиолын факультет Хүмүүнлэгийн ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Боловсролын факультет Цогц боловсрол судлалын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Ерөнхий боловсролын факультет Боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Сургуулийн арга хэмжээ шинжлэх ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нэгдсэн байгаль судлалын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Шинжлэх ухааны ижил төрөл Электроник инженерын факультет Нийгмийн үндэс суурь судлалын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Архитектурын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хотын инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Инженер техникийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Техник мэдээлэлийн инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нисэх онгоц сансарын инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нарийвчилсан инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Электроник мэдээлэл технологийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Цахилгаан электроник инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Физик инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Тооцоо инжежнер техникийн хэлтэс эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Материал технологийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хэрэглээний хими шинжлэх ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хими систем инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хими амьд организм инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Систем бүтээх анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Байгалийн шинжлэх ухааны факультет Математикийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Мэдээлэл харилцааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Физикийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Астрономи судлалын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Дэлхий гариг эрхэс физикийн шинжлэх ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Дэлхий гариг эрхэс байгаль орчины ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хими анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Биохимийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Биологийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Биологи мэдээлэлийн шинжлэх ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Ерөнхий боловсролын факультет Боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Сургуулийн арга хэмжээ шинжлэх ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нэгдсэн байгаль судлалын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хөдөө аж ахуйн факультет Хэрэглээний амьд организм судлалын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Байгалын нөөц баялагийн шинжлэх ухааны хөтөлбөр эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Эм зүйн факультет Эмийн үйлдвэрлэлийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Эм зүйн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 6 жил
Анагаах ухааны факультет Эрүүл мэндийн цогц мэдлэг олгох анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Шинжлэх ухааны 2 төрөл Хөдөө аж ахуйн факультет Хэрэглээний амьд организм судлалын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Байгалын нөөц баялагийн шинжлэх ухааны хөтөлбөр эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Амьтан зэрлэг амьтаны эмчилгээний хөтөлбөр эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 6 жил
Эм зүйн факультет Эмийн үйлдвэрлэлийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Эм зүйн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 6 жил
Ерөнхий боловсролын факультет Нэгдсэн байгаль судлалын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Сургуулийн арга хэмжээ шинжлэх ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Байгалийн шинжлэх ухааны факультет Дэлхий гариг эрхэс байгаль орчины ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хими анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Биохимийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Биологийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Биологи мэдээлэлийн шинжлэх ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Электроник инженерын факультет Хэрэглээний хими шинжлэх ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хими систем инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хими амьд организм инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Материал технологийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Систем бүтээх анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Электроник мэдээлэл технологийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Цахилгаан электроник инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Инженер техникийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Техник мэдээлэлийн инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Тооцоо инжежнер техникийн хэлтэс эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хотын инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нарийвчилсан инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Физик инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Анагаах ухааны факультет Эрүүл мэндийн цогц мэдлэг олгох анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Анагаах ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 6 жил
Шинжлэх ухааны 3 төрөл Анагаах ухааны факультет Анагаах ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 6 жил

pagetop