Япон улсад суралцах наби нь Японд суралцах хүсэлтэй хүмүүсийн төлөөх гадаад оронд суралцах талаархи мэдээллийн сайт юм.

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
То́кио / Их дээд сургууль,коллеж (東京都 / 大学)

Тооёо их сургууль

東洋大学

Address 〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
TEL(JAPAN) 03-3945-7272  
E-mail nyushi@toyo.jp
URL

Дамжаа

факультет анги Мэргэжил, сургалт Бусад
Утга зохиолын факультет Гүн ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
японы утга зохиолын соёлын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Англи АмерикУтга зохиолын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Түүхийн ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Боловсролын анги Хүн төрөлхтний хөгжлийн мэргэжлийн хичээл эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Бага боловсролын мэргэжил эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Дорно дахины үзэл санаа соёлын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Олон улсын соёл ба харилцааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Утга зохиолын факультет оройн анги Дорно дахины үзэл санаа соёлын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Оройн 4 жил
японы утга зохиолын соёлын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Оройн 4 жил
Боловсролын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Оройн 4 жил
Эдийн засгийн факультет Эдийн засгийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Олон улсын эдийн засгийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Улс төрийн бодлогын үндэс анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Эдийн засгийн факультет оройн анги Эдийн засгийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Оройн 4 жил
Менежментийн ухааны факультет Менежментийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Маркетингийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нягтлан бодох бүртгэл санхүүгийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Эдийн засгийн факультет оройн анги Менежментийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Оройн 4 жил
Хуулийн факультет Хуулийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хуулийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хуулийн факультет оройн анги Хуулийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Оройн 4 жил
Нийгмийн ухааны факультет Нийгмийн ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нийгмийн соёлын тогтолцооны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нийгэм халамжийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хэвлэл мэдээлэлийн харилцааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нийгмийн сэтгэл судлалын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нийгмийн ухааны факультет Нийгмийн ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Оройн 4 жил
Нийгэм халамжийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Оройн 4 жил
Олон улс судлалын факультет Олон улсын инновацийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Олон улсын бүс нутгийн анги Олон улсын бүс нутгийн мэргэжлийн хичээл эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Бүс нутгийг нэгтгэн уялдуулах мэргэжлийн хичээлийн оройн сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Оройн 4 жил
Олон улсын аялал жуулчлалын факультет Олон улсын аялал жуулчлалын анги аялал жуулчлалын курс эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Гүйцэтгэх удирдлагын сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Үйлчилгээ харилцааны сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Аялал жуулчлалын мэргэжлийн сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Аялал жуулчлалын бодлогын сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Мэдээлэл холбооны факультет Мэдээллийн холбоо харилцааны анги Бизнесийн сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Иргэний системийн сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Инженерийн сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
дизайны сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Ахуйн хэв маягийн факультет Амьдрах орчныг дэмжих ухааны анги Амьдралд дэмжлэг үзүүлэх судлалын мэргэжлийн хичээл эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх судлалын мэргэжлийн хичээл эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Эрүүл мэнд спортын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хүн орчны дизайны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Байгалийн ухаан, электроник инженерийн факультет Инженер техникийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Организмын анагаах ухаан инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Цахилгаан электроник мэдээлэлийн инженерийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хэрэглээний хими шинжлэх ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хот орчны дизайны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Архитектурын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Нэгдсэн мэдээлэлийн факультет Ерөнхий мэдээлэл зүй судлалын анги Систем мэдээлэлийн курс эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Спорт мэдээллийн сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хэвлэл мэдээлэл соёлын сургалт эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Оршихуй судлалын факультет Амьдралын шинжлэх ухааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Амьтан судлалын анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Хүнс хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухааны факультет Хүнсний орчин судлалын анги Хоол судлалын шинжлэх ухааны мэргэжлийн хичээл эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Спорт, хүнсний үйл ажиллагааны анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил
Эрүүл мэнд шим тэжээлийн анги эрэгтэй эмэгтэй хамт сурах Өдөр 4 жил

Сургууль байрлах газар

pagetop