Сургалтын тухай

Гадаад оюутан элсүүлэх төлөвлөгөө

Япон хэлний сургууль

Юү Лангүэж Академи Саппоро сургууль