Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt

Chính sách bảo mật

Phương châm bảo mật thông tin cá nhân
1.Mục đích của việc bảo mật thông tin cá nhân
Để tạo ra một cuộc sống phong phú cho mỗi cá nhân, công ty Licese Academy chúng tôi mang đến những cái nhìn mang tính toàn cầu ở nhiều góc cạnh qua những phương tiện thông tin đại chúng khác nhau như sách hướng dẫn, sự kiện, internet, tạp chí thông tin, báo chí…đồng thời chúng tôi cung cấp những cơ hội gặp mặt mới để kết nối mọi người. Do tính chất công việc nên công ty chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin cá nhân của khách hàng cũng như những người tham gia, do đó việc bảo mật thông tin các nhân làm trách nhiệm cao cả mang tính xã hội và cũng là phương châm của chúng tôi.
2.Về việc nhận thông tin cá nhân
Tiếp nhận thông tin cá nhâ
(1)Công ty License Academy lấy thông tin cá nhân khi
(2)1 cách minh bạch và được sự cho đồng ý.
(3)Để đạt được mục đích của việc lấy thông tin thì chúng tôi chỉ lấy thông tin trong phạm vi cần thiết.
3.Sử dụng thông tin cá nhân
Công ty chúng thôi chỉ sử dụng những thông tin cá nhân nhận được trong phạm vi được sự đồng ý của chính chủ. Ngoài ra, ngoại trừ những trường hợp được quy định bởi pháp luật thì chúng tôi sẽ không cung cấp cho bên thứ 3.
4.Về việc sử dụng thông tin cá nhân
Để tạo ra một cuộc sống phong phú cho mỗi cá nhân, công ty Licese Academy chúng tôi mang đến những cái nhìn mang tính toàn cầu ở nhiều góc cạnh qua những phương tiện thông tin đại chúng khác nhau như sách hướng dẫn, sự kiện, internet, tạp chí thông tin, báo chí…đồng thời chúng tôi cung cấp những cơ hội gặp mặt mới để kết nối mọi người. Do tính chất công việc nên công ty chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin cá nhân của khách hàng cũng như những người tham gia, do đó việc bảo mật thông tin các nhân làm trách nhiệm cao cả mang tính xã hội và cũng là phương châm của chúng tôi.
5.Về việc tuân thủ pháp luật
Công ty chúng tôi tuân thủ những pháp luật, hướng dẫn và quy đinh khác của nhà nước về việc lấy thông tin cá nhân.
6.Liên tục cải tiến
Công ty chúng tôi liên tục cải tiến hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân.
7.Nơi tiếp nhận khiếu nại và tư vấn
Mọi câu hỏi hoặc khiếu nại liên quan tới thông tin cá nhân, quản lý thông tin cá nhân của công ty Licese Academy xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau.

Công ty Licese Academy , bàn tư vấn thông tin cá nhân.
Điện thoại: 03-5925-1643 Thời gian tiếp nhận : 10:00- 17:00 thứ 2 → thứ 6 ( nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ )

Ngày 15 tháng 5 năm 2006 thành lập
Ngày 10 tháng 3 năm 2008 chỉnh sửa
Ngày 5 tháng 10 năm 2010 chỉnh sửa
Ngày 15 tháng 10 năm 2012 chỉnh sửa
Ngày 26 tháng 8 năm 2014 chỉnh sửa

Công ty TMCP License Academy
Giám đốc đại diện: Shirota Yasunori


Về xử lý thông tin cá nhân, vui lòng truy cập trang web của công ty chúng tôi
Privacy Policy LicenseAcademy, Inc.

pagetop