Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt

Fair_oversea

Tất cả các bạn đến thăm đều được phát DỮ LIỆU DU HỌC NHẬT BẢN miễn phí. Bạn có thể tìm thấy tất cả những thông tin quan trọng liên quan tới thủ tục đăng ký vào các trường Đại học, Cao đẳng, trường Chuyên môn. Bạn đừng quên món quà này nhé.

Thông tin liên lạc:ライセンスアカデミー E-mail:liuxin@licenseacademy.jp

Ngày tháng Tỉnh/ thành phố Place / Style
15 Tháng năm, 2020
Suspension
Mông Cổ Ulan Bator
16 Tháng năm, 2020
Suspension
Mông Cổ Ulan Bator
11 Tháng bảy, 2020 Hàn Quốc Online
12 Tháng bảy, 2020 Hàn Quốc Seoul(Booth Style) & Online
25 Tháng bảy, 2020 Philippines Online
26 Tháng bảy, 2020 Philippines Online
22 Tháng tám, 2020 Malaysia Online
23 Tháng tám, 2020 Malaysia Online
30 Tháng tám, 2020 United States of America(Hawaii) Online
31 Tháng tám, 2020 United States of America(Hawaii) Online
05 Tháng chín, 2020 Indonesia Online
06 Tháng chín, 2020 Indonesia Online
12 Tháng chín, 2020 Việt Nam Online
13 Tháng chín, 2020 Việt Nam Online
19 Tháng chín, 2020 Đài Loan Online
20 Tháng chín, 2020 Đài Loan Online
22 Tháng chín, 2020 Đài Loan Taipei Municipal Dao Jiang High School of Commerce
23 Tháng chín, 2020 Đài Loan Wenzao Ursuline University of Languages
26 Tháng chín Hàn Quốc Online
27 Tháng chín Hàn Quốc Online
10 Tháng mười, 2020 Mông Cổ Online
11 Tháng mười, 2020 Mông Cổ Online
17 Tháng mười, 2020 France Online
18 Tháng mười, 2020 France Online
24 Tháng mười, 2020 Nga Online
25 Tháng mười, 2020 Nga Online
20 Tháng hai, 2021 Indonesia Online
21 Tháng hai, 2021 Indonesia Online
27 Tháng hai, 2021 Malaysia Online
28 Tháng hai, 2021 Malaysia Online
13 Tháng ba, 2021 Việt Nam Online
14 Tháng ba, 2021 Việt Nam Online
14 Tháng ba, 2021 United States of America(Hawaii) Online
15 Tháng ba, 2021 United States of America(Hawaii) Online
20 Tháng ba, 2021 Đài Loan Online
21 Tháng ba, 2021 Đài Loan Online
23 Tháng ba, 2021 Đài Loan Chiao Tai High School
24 Tháng ba, 2021 Đài Loan National Ilan University
27 Tháng ba, 2021 Nga Online
28 Tháng ba, 2021 Nga Online

pagetop