Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,.

Yêu cầu thông tin

Học viện Ngôn ngữ Yu

Tên thí dụ: George Washington
Giới tính
Quốc tịch
Năm học

[Thành phố] [căn hộ, xây dựng, cấp bậc, vv ..] [Street / Street]

Về việc nhận thông tin cá nhân

Đồng ý với ý kiến trên thì hãy bấm nút.

■ Chính sách bảo mật
Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Công ty TMCP License Academy (dưới đây xin gọi là công ty chúng tôi) sẽ tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân của những người sử dụng trang DU HỌC NABI (dưới đây xin gọi là người sử dụng. Thông tin cá nhân của người sử dụng được quản lý cẩn thận theo quy tắc dưới đây. Mục đích sử dụng thông tin cá nhận
Thông tin cá nhân các bạn đã đăng ký ở trên trang web sẽ được sử dụng với mục đích gửi tạp chí, catalog hoặc thông tin của trường mà bạn yêu cầu.
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân sẽ theo các chính sách ở dưới đây. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin các nhân ngoài mục đích.
(1) Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoài việc gửi thông tin về trường của bạn yêu cầu và catalog của công ty chúng tôi.
(2) Thông tin cá nhân của bạn cũng gửi cho 1 số cơ quan giáo dục với cùng lý do trên.
a. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được gửi cho trường mà bạn quan tâm.
b. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được gửi cho trường mà bạn quan tâm nhằm mục đích gửi trường sẽ gửi lại cho bạn thông tin của trường.
(3). Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của các bạn cho bên thứ 3.
(4). Mã bưu điện, địa chỉ, tên của người đăng ký nếu không hoàn tất thì thông tin sẽ không được gửi đi.
(5). Xin vui lòng cho tôi biết càng sớm càng tốt để các bộ phận dịch vụ khách hàng của công ty chúng tôi sửa chữa nếu thông tin cá nhân của bạn có vẻ là không chính xác hoặc không đầy đủ.
(6). Đồng ý với các điều ở trên thì bạn có thể đăng ký được.
(7). Việc quản lý thông tin cá nhân khách hàng được đảm nhiệm bởi Trưởng phòng Tổng Hợp. Liên hệ :
Số điện thoại : 03-5925-1643 (Công ty TMCP License Academy )

pagetop