Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Hokkaido / Đại học (北海道 / 大学)

Đại học Hokkai Gakuen

北海学園大学

Address 〒062-8605 北海道札幌市豊平区旭町4-1-40
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa Luật phần 1 Khoa kỹ thuật sáng tạo Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Ngành Luật Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Luật phần 2 Ngành chính trị Coed đêm 4 năm
Ngành Luật Coed đêm 4 năm
Khoa kinh tế phần 1 Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kinh tế khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kinh tế phần 2 Ngành kinh tế Coed đêm 4 năm
Ngành kinh tế khu vực Coed đêm 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khoa Quản trị Kinh doanh phần 1 Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thông tin kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Quản trị Kinh doanh phần 2 Ngành kinh tế Coed đêm 4 năm
Khoa Nhân văn phần 1 Văn hóa Châu Âu Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành văn hóa Nhật Bản Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khoa Nhân văn phần 2 Văn hóa Châu Âu Coed đêm 4 năm
buổi trưa 3 năm
Ngành văn hóa Nhật Bản Coed đêm 4 năm
Khoa kỹ thuật công nghiệp phần 1 Ngành kiến trúc Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật môi trường - xã hội Môi trường xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Thông tin Môi trường Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kỹ thuật thông tin địên tử Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành kỹ thuật sinh học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm

pagetop