Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Hokkaido / Đại học (北海道 / 大学)

Đại học Giáo Dục Hokkaido

北海道教育大学

Address 〒002-8501 北海道札幌市北区あいの里五条3-1-3
TEL(JAPAN)   
E-mail g-nyushi@j.hokkyodai.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Trường học Khoa Giáo dục Khóa đào tạo giáo viên Giáo dục học đường Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục học đường Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục học đường Coed buổi trưa 4 năm
Hỗ trợ giáo dục đặc biệt Coed buổi trưa 4 năm
Hỗ trợ giáo dục đặc biệt Coed buổi trưa 4 năm
Hỗ trợ giáo dục đặc biệt Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục điều dưỡng Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục điều dưỡng Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục điều dưỡng Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục ngôn ngữ và xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục ngôn ngữ và xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục ngôn ngữ và xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học giáo dục Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học giáo dục Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học giáo dục Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục sáng tạo cuộc sống Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục sáng tạo cuộc sống Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục sáng tạo cuộc sống Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Trường giáo dục Asahikawa Khóa đào tạo giáo viên Phát triển giáo dục Coed buổi trưa 4 năm
Phát triển giáo dục Coed buổi trưa 4 năm
Phát triển giáo dục Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục tiếng nhật Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục tiếng nhật Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục tiếng nhật Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục tiếng anh Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục tiếng anh Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục tiếng anh Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục học xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục học xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục học xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục toán học Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục toán học Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục toán học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học giáo dục Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học giáo dục Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học giáo dục Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục Đời sống / Công nghệ Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục Đời sống / Công nghệ Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục Đời sống / Công nghệ Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật và sức khỏe Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật và sức khỏe Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật và sức khỏe Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật và sức khỏe Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật và sức khỏe Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật và sức khỏe Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật và sức khỏe Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật và sức khỏe Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục nghệ thuật và sức khỏe Coed buổi trưa 4 năm
Trường Kushiro Khoa Giáo dục Khóa đào tạo giáo viên Thực hành giáo dục trường học khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Thực hành giáo dục trường học khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Thực hành giáo dục trường học khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Trường Hakodate Khoa Giáo dục Khoa nghiên cứu khu vực quốc tế Hợp tác khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Hợp tác khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Hợp tác khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Hợp tác khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Hợp tác khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Hợp tác khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Hợp tác khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Hợp tác khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Hợp tác khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Trường học Iwamizawa Khoa Giáo dục Khoa Văn hóa Thể thao Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Kinh doanh nghệ thuật và thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Kinh doanh nghệ thuật và thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Kinh doanh nghệ thuật và thể thao Coed buổi trưa 4 năm

pagetop