Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Miyagi / Đại học (宮城県 / 大学)

Đại học Isinomaki Senshu

石巻専修大学

Address 〒986-8580 宮城県石巻市南境新水戸1
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushi@isenshu-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Sở môi trường thực phẩm Khóa học phân tích thực phẩm Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học phân tích thực phẩm Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học kỹ thuật thực phẩm Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học kỹ thuật thực phẩm Coed buổi trưa 4 năm
Tất nhiên môi trường nước Coed buổi trưa 4 năm
Tất nhiên môi trường nước Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Khoa học sinh học Khóa học sinh vật biển Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học sinh vật biển Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học động vật Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học động vật Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học thực vật Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học thực vật Coed buổi trưa 4 năm
Khoa cơ khí Khóa học kỹ thuật ô tô Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học kỹ thuật ô tô Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học hệ thống cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học hệ thống cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học hệ thống giao thông năng lượng Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học hệ thống giao thông năng lượng Coed buổi trưa 4 năm
Khoa điện tử thông tin Khóa học thiết kế CNTT Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học thiết kế CNTT Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học điện tử nâng cao Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học điện tử nâng cao Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học ô tô điện tử Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học ô tô điện tử Coed buổi trưa 4 năm
Khoa quản trị kinh doanh Phòng quản lý Mô hình kế toán doanh nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình kế toán doanh nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình phát triển khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình phát triển khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình quản lý , kinh doanh Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình quản lý , kinh doanh Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình quản lý thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình quản lý thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Khoa nghiên cứu con người Khoa nhân văn Mô hình nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình nghiên cứu văn học nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình nghiên cứu văn học nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình hỗ trợ cuộc sống cộng đồng Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình hỗ trợ cuộc sống cộng đồng Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình cộng đồng Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình cộng đồng Coed buổi trưa 4 năm
Phòng giáo dục con người Trường mẫu giáo, mẫu giáo Coed buổi trưa 4 năm
Trường mẫu giáo, mẫu giáo Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình trường tiểu học Coed buổi trưa 4 năm
Mô hình trường tiểu học Coed buổi trưa 4 năm

pagetop