Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Fukushima / Đại học (福島県 / 大学)

Đại học Fukushima

福島大学

Address 〒960-1296 福島県福島市金谷川1
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushi@as1.adb.fukushima-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa xã hội nhân văn Ngành văn hóa phát triển con người Khóa thực tập thực tiễn Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học tâm lý học- Giáo dục mầm non Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học cuộc sống- hỗ trợ đặc biệt Coed buổi trưa 4 năm
Khóa văn học nhân văn Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học toán học tự nhiên Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học biểu hiện-nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Khóa sức khỏe thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Ngành chính sách hành chính Khóa học luật pháp và chính sách khu vực (ban ngày) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học luật pháp và chính sách khu vực (ban ngày)
Khóa học luật pháp và chính sách khu vực (ban ngày)
Khóa học luật pháp và chính sách khu vực (ban ngày)
Ngành quản lý kinh tế Khóa kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Kinh doanh học Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học và công nghệ Ngành khoa học cộng sinh Khóa học toán và thông tin khoa học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học kĩ thuật hệ thống vật lý Coed buổi trưa 4 năm
Hệ thống quản lý Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học khoa học vật chất Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học năng lượng Coed buổi trưa 4 năm
Khóa môi trường sinh học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học môi trường toàn cầu Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học kế hoạch xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học tâm sinh lý Coed buổi trưa 4 năm
Khối nông học(tên dự kiến) Lớp nông nghiệp (tên dự kiến) Thực phẩm học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học sản xuất nông nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học môi rường sản xuất Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học kinh doanh nông nghiệp Coed buổi trưa 4 năm

pagetop