Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tochigi / Đại học (栃木県 / 大学)

Đại học Y Tế Phúc Lợi Xã Hội Quốc Tế

国際医療福祉大学

Address 〒324-8501 栃木県大田原市北金丸2600-1
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushi@iuhw.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa chăm sóc sức khỏe Ngành Điều dưỡng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành vật lý trị liệu Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành nhân viên trị liệu Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành ngôn ngữ cho người khiếm thính Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành trị liệu bằng phương pháp hình ảnh Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khoa khoa học thông tin và bức xạ Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khoa phúc lợi y tế Khoa nghiên cứu quản lý và phúc lợi y tế Phúc lợi xã hội Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Phúc lợi sức khỏe tâm thần Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Phúc lợi chăm sóc điều dưỡng Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Quản lý thông tin điều trị Coed buổi trưa 4 năm
Quản lý phúc lợi y tế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Dược Khóa khoa học vật liệu Coed buổi trưa 6 năm
Narita Khoa Điều dưỡng Ngành Điều dưỡng Coed buổi trưa 4 năm
Narita Khoa chăm sóc sức khỏe Ngành vật lý trị liệu Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Ngành nhân viên trị liệu Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành ngôn ngữ cho người khiếm thính Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành bác sĩ đa khoa Coed buổi trưa 4 năm
Girls buổi trưa 2 năm
Akasaka Khoa Tâm lý học · Quản lý Phúc lợi Y tế Ngành tâm lý học Coed buổi trưa 4 năm
Coed Học từ xa 3 năm
Ngành quản lý trị liệu Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Odawara Khoa chăm sóc sức khỏe Ngành Điều dưỡng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành vật lý trị liệu Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Ngành nhân viên trị liệu Coed buổi trưa 4 năm
Fukuoka Khoa Điều dưỡng Ngành Điều dưỡng Coed buổi trưa 4 năm
Fukuoka Khoa chăm sóc sức khỏe Ngành vật lý trị liệu Coed buổi trưa 4 năm
Ngành nhân viên trị liệu Coed buổi trưa 4 năm
Ngành ngôn ngữ cho người khiếm thính Coed buổi trưa 4 năm
Ngành bác sĩ đa khoa Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Y Khoa Y Coed buổi trưa 6 năm
Coed Học từ xa 3 năm

pagetop