Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Chiba / Đại học (千葉県 / 大学)

Đại học Quốc Tế Josai

城西国際大学

Address 〒283-8555 千葉県東金市求名1
TEL(JAPAN)   
E-mail admis@jiu.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa điều dưỡng Khoa điều dưỡng Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Dược Khoa Dược Coed buổi trưa 6 năm
Coed buổi trưa 6 năm
Khoa phúc lợi xã hội Vụ phúc lợi chung Khóa học dịch vụ xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học dịch vụ xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học phúc lợi trẻ em Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học phúc lợi trẻ em Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học chăm sóc phúc lợi Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học chăm sóc phúc lợi Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Vật lý trị liệu Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Khoa quản lý thông tin Phòng quản lý tổng hợp Khóa học tiếp thị kinh doanh toàn cầu Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học tiếp thị kinh doanh toàn cầu Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học quản lý công Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học quản lý công Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học quản lý thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học quản lý thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học quản lý thông tin và truyền thông Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học quản lý thông tin và truyền thông Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học quản lý thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học quản lý thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học tài chính kế toán Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học tài chính kế toán Coed buổi trưa 4 năm
Khoa truyền thông Sở thông tin truyền thông Khóa học truyền thông mới Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học truyền thông mới Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học nghệ thuật thị giác Coed buổi trưa 4 năm
Khóa học nghệ thuật thị giác Coed buổi trưa 4 năm
Khoa nhân văn quốc tế Sở văn hóa quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Sở giao dịch quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Khoa du lịch Sở du lịch Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 4 năm

pagetop