Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Obirin

桜美林大学

Address 〒194-0294 東京都町田市常盤町3758
TEL(JAPAN)   
E-mail info-ctr@obirin.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa nghiên cứu nghệ thuật tự do Chương trình ngành tiếng Anh - Văn học Anh Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình ngành văn hóa ngôn ngữ Trung quốc Coed buổi trưa 4 năm
Chuyên ngành văn học nước Nhật bằng tiếng Nhật Coed buổi trưa 4 năm
Đào tạo Khóa tiếng Nhật Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo ngôn ngữ học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo giao tiếp Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo văn chương thế giới hiện đại Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo Kito giáo Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo chính trị - tôn giáo Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo triết học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo đạo đức học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo đa văn hóa Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo nghiên cứu khu vực Hoa Kì Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo nghiên cứu khu vực Asia Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo nghiên cứu khu vực Nhật Bản Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo lịch sử Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo quan hệ quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình đào tạo hợp tác quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình Tâm lý học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình sư phạm ( giáo dục sư phạm) Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình chuyên ngành kinh tế quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình Khóa kinh tế kinh doanh Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình chính sách công cộng Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình khoa học tóan học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình khoa học vật lý học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình khoa học hóa học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình khoa học sinh vật học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình khoa học trái đất Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình khoa học thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình khoa học môi trường Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình truyền thông ( báo chí) Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình nghiên cứu bảo tàng Coed buổi trưa 4 năm
Khoa truyền thông toàn cầu Ngành tiếng Anh đặc biệt Coed buổi trưa 4 năm
Ngành tiếng Nhật đặc biệt Coed buổi trưa 4 năm
Ngành tiếng Trung Quốc đặc biệt Coed buổi trưa 4 năm
Ngành giáo dục toàn cầu Coed buổi trưa 4 năm
Khoa quản lý kinh doanh Ngành quản lý kinh doanh Chương trình kinh tế tài chính quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình phân phối - tiếp thị kinh doanh Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình kinh doanh ICT Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình kinh doanh du lịch - khách sạn - giải trí Coed buổi trưa 4 năm
Chiến lược kinh doanh - quản lý Coed buổi trưa 4 năm
Kế toán - Tài vụ Coed buổi trưa 4 năm
Luật - kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Thông tin・môi trường Coed buổi trưa 4 năm
Ngành quản trị hàng không Kinh doanh hàng không Coed buổi trưa 4 năm
Khách sạn - Hàng không Coed buổi trưa 4 năm
Khóa Hoạt động bay (đào tạo phi công) Coed buổi trưa 4 năm
Khoa phúc lợi sức khỏe Ngành phúc lợi xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Ngành phúc lợi sức khỏe tâm thần Coed buổi trưa 4 năm
Ngành sức khỏe học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành bảo mẫu Coed buổi trưa 4 năm
Khoa văn hóa nghệ thuật Ngành Biểu diễn - Nhảy Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Ngành nghệ thuật trực quan Coed buổi trưa 4 năm

pagetop