Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Keio

慶應義塾大学

Address 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
TEL(JAPAN)   
E-mail admissions@info.keio.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa Văn học Ngành xã hội- con người học Văn hóa Âu Mỹ Coed buổi trưa 4 năm
Văn học quốc gia Coed buổi trưa 4 năm
Văn học trung quốc Coed buổi trưa 4 năm
Văn học Đức Coed buổi trưa 4 năm
Văn học Pháp Coed buổi trưa 4 năm
Tâm lý học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học nhân văn Coed buổi trưa 4 năm
Khóa sư phạm Coed buổi trưa 4 năm
Xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Thông tin thư viện Coed buổi trưa 4 năm
Lịch sử Tây Âu Coed buổi trưa 4 năm
Lịch sử Đông Âu Coed buổi trưa 4 năm
Lịch sử Nhật Bản Coed buổi trưa 4 năm
Khảo cổ dân tộc học Coed buổi trưa 4 năm
Triết học Coed buổi trưa 4 năm
Lịch sử thẩm mỹ - mỹ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Đạo đức học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kinh tế Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khoa Luật Ngành Luật Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Ngành chính trị Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khoa Thương mại Ngành thương mại Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Y Khoa Y Coed buổi trưa 6 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khoa khoa học và công nghệ Khóa tóan học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành kỹ thuật thiết kế hệ thống Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Ngành kỹ thuật thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Ngành khoa học quản lý Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành vật lý học Coed buổi trưa 4 năm
Coed Học từ xa 2 năm
Ngành kỹ thuật thông tin vật lý Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thông tin cuộc sống Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Coed đêm 3 năm
Ngành khoa học điện tử Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 3 năm
Khoa chính sách tổng hợp Ngành chính sách tổng hợp Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khoa thông tin môi trường Thông tin môi trường Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm , 1年~
Khoa y tá y sĩ Ngành Điều dưỡng Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khoa Dược Ngành dược học Coed buổi trưa 6 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Ngành dược học - tây y Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khóa đào tạo truyền thông-Khoa Văn học Loại 1 ( triết học) Coed Học từ xa 4 năm , 最長12年間
Coed buổi trưa 2 năm
Loại 2 ( sử học) Coed Học từ xa 4 năm , 最長12年間
Coed buổi trưa 2 năm
Loại 3 ( văn học) Coed Học từ xa 4 năm , 最長12年間
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa đào tạo truyền thông-Khoa kinh tế Coed Học từ xa 4 năm , 最長12年間
Khóa đào tạo truyền thông-Khoa Luật Bên A ( Luật pháp) Coed Học từ xa 4 năm , 最長12年間
Coed buổi trưa 2 năm
Bên B ( chính trị học) Coed Học từ xa 4 năm , 最長12年間
Coed buổi trưa 2 năm

pagetop