Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Gakusgei Tokyo

東京学芸大学

Address 〒184-8501 東京都小金井市貫井北町4-1-1
TEL(JAPAN)   
E-mail
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa giáo dục Ngành giáo viên tiểu học Khóa quốc ngữ ( tiếng nhật) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Khóa toán học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa khoa học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa âm nhạc học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa mỹ thuật học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa Y tế- Thể dục Coed buổi trưa 4 năm
Khóa nội trợ Coed buổi trưa 4 năm
Khóa tiếng anh Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục trường học Coed buổi trưa 4 năm
Tâm lý trường học Coed buổi trưa 4 năm
Sư phạm quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục môi trường Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kỹ thuật sản xuất đồ Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục trẻ em Coed buổi trưa 4 năm
Ngành giáo viên trung học cơ sở Quốc ngữ Coed buổi trưa 4 năm
Xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Tóan học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học Coed buổi trưa 4 năm
Chuyên về âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Khóa Mỹ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Y tế- Thể dục Coed buổi trưa 4 năm
Nội trợ Coed buổi trưa 4 năm
Kỹ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Ngành tiếng anh Coed buổi trưa 4 năm
Thư pháp Coed buổi trưa 4 năm
Ngành đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Đào tạo bảo mẫuNgành đào tạo giáo viên Đào tạo bảo mẫu Coed buổi trưa 4 năm
Ngành hỗ trợ sư phạm Khóa hỗ trợ sư phạm ( sinh tồn) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hỗ trợ sư phạm ( Tư vấn) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hỗ trợ sư phạm ( Công tãc xã hội) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hỗ trợ sư phạm ( giáo dục văn hóa cộng sinh) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hỗ trợ sư phạm (thông tin giáo dục ) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hỗ trợ sư phạm (giáo dục thực tế ) Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hỗ trợ sư phạm (thể thao sinh nhai ) Coed buổi trưa 4 năm

pagetop