Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Nấu Ăn Tokyo

東京理科大学

Address 〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3
TEL(JAPAN)   
E-mail nyugaku@admin.tus.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa khoa học phần thứ 1 Khóa tóan học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khóa tóan học ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 3 năm
Ngành vật lý học ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành vật lý học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kỹ thuật công nghiệp Ngành kiến trúc Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học công nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Ngành cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật điện công nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Dược Ngành dược học ( 6 năm) Coed buổi trưa 6 năm
Ngành dược học con người Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học và công nghệ Khóa tóan học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Ngành khoa học thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kiến trúc Coed buổi trưa 4 năm
Ngành xây dựng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học kinh doanh Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Ngành vật lý học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành Hóa học tiên tiến Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành ứng dụng sinh học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kỹ thuật thông tin địên tử địên khí Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kỹ thuật công nghiệp cơ bản Ngành khoa học vật liệu Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật sinh học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học ứng dụng địên tử Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Quản trị Kinh doanh Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kinh tế doanh nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khoa khoa học phần thứ 2(buổi tối ) Khóa tóan học Coed đêm 4 năm
Ngành vật lý học Coed đêm 4 năm
Ngành Hóa học Coed đêm 4 năm

pagetop