Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Toyo

東洋大学

Address 〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
TEL(JAPAN) 03-3945-7272  
E-mail nyushi@toyo.jp
URL

Chuyên ngành - Khoa - Khóa học

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ghi chú khác
Khoa văn Khoa Triết học Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa văn hóa tư tưởng phương Đông Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Văn học Nhật Bản Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Văn học Anh và Mỹ Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa lịch sử Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Sở giáo dục Phòng phát triển con người Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Chuyên ngành giáo dục tiểu học Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa truyền thông văn hóa quốc tế Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Văn (Khóa học buổi tối) Khoa văn hóa tư tưởng phương Đông Nam nữ học chung Buổi tối 4 năm
Khoa Văn học Nhật Bản Nam nữ học chung Buổi tối 4 năm
Sở giáo dục Nam nữ học chung Buổi tối 4 năm
Khoa kinh tế Khoa kinh tế Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa kinh tế quốc tế Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Phòng quản lý chính sách Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Kinh tế (Khóa học buổi tối) Khoa kinh tế Nam nữ học chung Buổi tối 4 năm
Khoa quản trị kinh doanh Phòng quản lý Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Phòng Marketing Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Phòng kế toán tài chính Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Quản trị kinh doanh (Khóa học buổi tối) Phòng quản lý Nam nữ học chung Buổi tối 4 năm
Khoa luật Sở luật Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa luật doanh nghiệp Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Luật (Khóa học buổi tối) Sở luật Nam nữ học chung Buổi tối 4 năm
Khoa xã hội học Khoa xã hội học Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa xã hội học quốc tế Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Sở phúc lợi xã hội Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Sở truyền thông Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa tâm lý xã hội Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Xã hội học (Khóa học buổi tối) Khoa xã hội học Nam nữ học chung Buổi tối 4 năm
Khoa nghiên cứu quốc tế Bộ đổi mới toàn cầu Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa nghiên cứu khu vực quốc tế Khu vực quốc tế lớn Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học chung khu vực (Khóa học buổi tối) Nam nữ học chung Buổi tối 4 năm
Khoa du lịch quốc tế Sở du lịch quốc tế Khóa học chính sách du lịch Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khu khách sạn Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa du lịch quốc tế Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa hợp tác thông tin Vụ hợp tác thông tin Khóa học kinh doanh Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học hệ thống dân sự Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học kỹ thuật Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học thiết kế Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa thiết kế cuộc sống Bộ phận hỗ trợ cuộc sống Khoa nghiên cứu hỗ trợ cuộc sống Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa nghiên cứu hỗ trợ trẻ em Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Sở Y tế và Thể thao Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Phòng thiết kế môi trường con người Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Khoa cơ khí Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Kỹ thuật y sinh Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Kỹ thuật Điện, Điện tử và Thông tin Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Hóa ứng dụng Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Phòng thiết kế môi trường đô thị Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Sở kiến ​​trúc Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa tin học Sở thông tin tổng hợp Khóa học thông tin hệ thống Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học thông tin thể thao / tâm lý Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học văn hóa truyền thông Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Khoa học Đời sống Khoa Khoa học Đời sống Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Khoa học sinh học ứng dụng Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Khoa học thực phẩm và môi trường Khoa Khoa học môi trường thực phẩm Khoa khoa học thực phẩm Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Bộ môn thể thao và thực phẩm Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Sở Y tế và Dinh dưỡng Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm

pagetop