Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Toyo

東洋大学

Address 〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
TEL(JAPAN) 03-3945-7272  
E-mail nyushi@toyo.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa Văn học Ngành triết học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành văn học văn hóa Nhật Bản Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành văn học Âu Mỹ Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành sử học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Ngành giáo dục Phát triển con người Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục tiểu học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành văn hóa triết học phương Đông Coed buổi trưa 4 năm
Khoa văn hóa quốc tếNgành giao tiếp truyền thông Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Văn học(khóa học buổi tối ) Ngành văn hóa triết học phương Đông Coed đêm 4 năm
Ngành văn học văn hóa Nhật Bản Coed đêm 4 năm
Ngành giáo dục Coed đêm 4 năm
Khoa kinh tế Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kinh tế quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành chính sách tổng hợp Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kinh tế(khóa học buổi tối ) Ngành kinh tế Coed đêm 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khoa Quản trị Kinh doanh Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành marketing Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 2 năm
Ngành kế tóan - tài chính Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 2 năm
Khoa Quản trị Kinh doanh(khóa học buổi tối ) Ngành kinh tế Coed đêm 4 năm
Coed đêm 2 năm
Khoa Luật Ngành Luật Coed buổi trưa 4 năm
Luật doanh nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Coed đêm 2 năm
Khoa Luật(khóa học buổi tối ) Ngành Luật Coed đêm 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khoa xã hội học Ngành xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Ngành hệ thống văn hóa xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành phúc lợi xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành giao tiếp phương tiện truyền thông Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Xã hộiNgành tâm lý học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khoa xã hội học(khóa học buổi tối ) Ngành xã hội học Coed đêm 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Ngành phúc lợi xã hội Coed đêm 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Khoa Quốc tế Ngành cải tiến toàn cầu Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành nghiên cứu khu vực quốc tế Khóa khu vực quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Khu vực tổng hợp(Khóa học buổi tối) Coed đêm 4 năm
Khoa du lịch quốc tế Ngành du lịch quốc tế Khóa du lịch Coed buổi trưa 4 năm
Ngành quản lý- điều hành Coed buổi trưa 4 năm
Khóa Giao tiếp - dịch vụ Coed buổi trưa 4 năm
Khóa chuyên gia du lịch Coed buổi trưa 4 năm
Khóa chính sách du lịch Coed buổi trưa 4 năm
Khoa thông tin liên lạc Khóa liên kết thông tin Khóa doanh nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hệ thống dân sự Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kỹ sư công trình・ Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Khóa thiết kế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa thiết kế cuộc sống Ngành hỗ trợ sinh họat Khóa hỗ trợ sinh họat Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hỗ trợ trẻ em Coed buổi trưa 4 năm
Ngành sức khỏe thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thiết kế môi trường nhân văn Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học và công nghệ Ngành cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật y sinh Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kỹ thuật thông tin địên tử địên khí Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thiết kế môi trường đô thị Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kiến trúc Coed buổi trưa 4 năm
Khoa thông tin tổng hợp Ngành tổng hợp Thông tin Khóa hệ thống thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Khóa thông tin thông tin thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa truyền thông Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học đời sống Ngành khoa học đời sống Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Ngành ứng dụng sinh học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa môi trường thực phẩm Khóa môi trường thực phẩm Khóa khoa học thực phẩm Coed buổi trưa 4 năm
Khóa thể thao - thực phẩm chức năng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành dinh dưỡng và sức khỏe Coed buổi trưa 4 năm

Bản đồ

pagetop