Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Tokyo / Đại học (東京都 / 大学)

Đại học Rikkyo

立教大学

Address 〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1
TEL(JAPAN) 03-3985-2660  
E-mail admissions@rikkyo.ac.jp
Website

Chuyên ngành - Khoa - Khóa học

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ghi chú khác
Khoa văn Bộ Kitô giáo Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa văn Khoa Văn học Anh và Mỹ Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học văn học Đức Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Chuyên ngành văn học Pháp Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học văn học Nhật Bản Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Nghiên cứu văn học và tư tưởng Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Sở giáo dục Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa lịch sử Khóa học lịch sử thế giới Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học lịch sử Nhật Bản Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Siêu chuyên gia Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Cao đẳng truyền thông đa văn hóa Bộ môn Truyền thông đa văn hóa Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa kinh tế Khoa kinh tế Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Vụ chính sách kinh tế Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Phòng kế toán tài chính Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa quản trị kinh doanh Phòng quản lý Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Phòng quản lý quốc tế Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa khoa học Toán học Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Vật lý Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Hóa Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Khoa học Đời sống Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa xã hội học Khoa xã hội học Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa văn hóa hiện đại Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa xã hội học truyền thông Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa luật Sở luật Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa luật kinh doanh quốc tế Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Khoa học chính trị Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa du lịch Sở du lịch Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa nghiên cứu văn hóa Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa phúc lợi cộng đồng Vụ chính sách cộng đồng Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Bộ phúc lợi Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Sở thể thao Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa tâm lý học hiện đại Khoa tâm lý Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Khoa học Cơ thể Thị giác Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Chương trình nghệ thuật tự do toàn cầu (GLAP) Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm

pagetop