Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Kanagawa / Đại học (神奈川県 / 大学)

Đại học Tokai

東海大学

Address 〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1
TEL(JAPAN)   
E-mail info@tsc.u-tokai.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa Văn học Ngành văn minh Coed buổi trưa 4 năm
Ngành lịch sử Khóa lịch sử Nhật Bản Coed buổi trưa 4 năm
Khóa lịch sử Tây Âu Coed buổi trưa 4 năm
Khảo cổ học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành văn học Nhật Bản Coed buổi trưa 4 năm
Ngành giao tiếp truyền thông - văn hóa Anh Coed buổi trưa 4 năm
Khoa văn hóa xã hội học Ngành Đông Nam Á Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Châu Âu - Mỹ Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Bắc Âu Coed buổi trưa 4 năm
Ngành sáng tạo văn hóa nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thông báo - phương tiện truyền thông Coed buổi trưa 4 năm
Tâm lý học・Ngành xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Du lịch Ngành du lịch Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kinh tế chính phủ Ngành chính trị Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Luật Ngành Luật Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Nghệ thuật Ngành môi trường nhân văn Khóa môi trường tự nhiên Coed buổi trưa 4 năm
Khóa môi trường xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Ngành nghệ thuật Khóa âm nhạc Coed buổi trưa 4 năm
Khóa Mỹ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Khóa thiết kế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học Khóa tóan học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Ngành vật lý học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học và công nghệ thông tin Ngành khoa học thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học máy tính ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Khoa thông tin và truyền thông Ngành thông tin truyền thông Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật phần mềm Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật hệ thống quản lý Coed buổi trưa 4 năm
Ngành truyền thông mạng Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kỹ thuật công nghiệp Ngành Hóa học sinh tồn Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật quang học - hình ảnh Coed buổi trưa 4 năm
Ngành năng lượng nguyên tử Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật Điện và Điện tử Coed buổi trưa 4 năm
Ngành vật liệu Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kiến trúc Coed buổi trưa 4 năm
Ngành xây dựng Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kỹ thuật chính xác Coed buổi trưa 4 năm
Khóa cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Khóa cơ khí động lực Coed buổi trưa 4 năm
Ngành vũ trụ hàng không Khóa vũ trụ hàng không Coed buổi trưa 4 năm
Khóa thao tác hàng không Coed buổi trưa 4 năm
Khóa công nghệ ứng dụng y tế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa hàng hải Ngành văn minh hàng hải Coed buổi trưa 4 năm
Ngành môi trường xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học trái đất hàng hải Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thủy sản Khóa sản xuất sinh học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa thực phẩm Coed buổi trưa 4 năm
Ngành sinh vật biển Coed buổi trưa 4 năm
Ngành hàng hải Khóa hàng hải Coed buổi trưa 4 năm
Khóa cơ khí hàng hải Coed buổi trưa 4 năm
Khoa thể dục Ngành thể dục thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thể thao thi đấu Coed buổi trưa 4 năm
Ngành võ thuật học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thể thao sự nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Ngành quản lý thể thao giải trí Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Y Khoa Y Coed buổi trưa 6 năm
Ngành điều dưỡng Coed buổi trưa 4 năm
Khoa sức khỏe Ngành quản lý sức khỏe Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Văn hóa Quốc tế Ngành sáng tạo vùng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành giao tiếp quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành văn hóa thiết kế học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa sinh học Ngành sinh vật học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành sinh học biển Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Quản trị Kinh doanh Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kinh doanh du lịch Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kỹ thuật công nghiệp cơ bản Khóa kỹ thuật thông tin địên tử địên khí Coed buổi trưa 4 năm
Ngành phúc lợi y tế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa nông nghiệp Ngành ứng dụng thực vật Coed buổi trưa 4 năm
Ngành động vật ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học sinh học Coed buổi trưa 4 năm

pagetop